Skip to main content

Frekvensen af ejakulationer er associeret med prostatacancerrisikoen

Et prospektivt kohortestudie med 31.925 deltagere fandt, at mænd, som ejakulerede > 21 gange om måneden, havde 20% lavere risiko for prostatacancer end mænd, som ejakulerede 4-7 gange om måneden.

Redigeret af Kreesten Meldgaard Madsen, kreesten@dadlnet.dk

27. apr. 2016
2 min.

Et prospektivt kohortestudie med 31.925 deltagere fandt, at mænd, som ejakulerede > 21 gange om måneden, havde 20% lavere risiko for prostatacancer end mænd, som ejakulerede 4-7 gange om måneden.

Forskerne startede inklusionen i 1992 og fulgte deltagerne indtil 2010, hvor i alt 31.925 deltagere havde svaret på et selvrapporteret oplysningsskema om bl.a. månedlig ejakulationsfrekvens. I alt blev deltagerne fulgt i 480.831 personår, og 3.839 blev diagnosticeret med prostatacancer. Ejakulationsfrekvensen i alderen 40-49 år var positivt associeret med aldersstandardiseret BMI, fysisk aktivitet, skilsmisse, oplysninger om seksuelt overførte sygdomme samt alkoholforbrug og kalorieindtag. Der var ingen forskel på niveauet af prostataspecifikt antigen (PSA), antallet af PSA-målinger og antallet af prostatabiopsier på tværs af grupperne. I en Cox-multivariat-analyse var hazard ratio (HR) = 0,81 (95% konfidens-interval (KI): 0,72-0,92; p < 0,0001 for trend) for prostatacancer for gruppen ≥ 21 ejakulationer pr. måned med gruppen 4-7 ejakulationer pr. måned som reference for aldersgruppen fra 20-29 år. Endvidere var HR = 0,78 (95% KI: 0,69-0,89; p < 0,0001 for trend) for aldersgruppen 40-49 år. Associationen blev primært observeret hos patienter med lavrisikoprostatacancer (T1/T2-tumor, PSA < 10 ng/ml, Gleason-score ≤ 6) og blev ikke påvirket, når kun den PSA-screenede del af patienterne blev inkluderet. Sammenhængen kunne ikke forklares med konkurrerende dødsårsager. Der var i datasættet en fin dosis-respons-sammenhæng.

Overlæge og professor Michael Borre, Urinvejskirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, kommenterer: ”Årsagen til prostatacancer [PCa] er ukendt og formentlig multifaktoriel. Såvel gener som miljø spiller en væsentlig rolle. Association til seksuel aktivitet og arten heraf har fyldt meget i et langtfra entydigt forklaringsbillede. ”Alt med måde” gælder åbenbart ikke i alle sammenhæng, og i studiet demonstreres en ejakulationsfrekvens pr. måned [EPM] på >20 blandt hvide 40-49-årige US-sundhedsmedarbejdere overbevisende at mindske risikoen for diagnosen lavmalign PCa. Årsagen forklares ved ”udvaskning” af karcinogener i semen. Der fandtes imidlertid ingen forskel på EPM og PCa-relateret død. Gruppen med EPM >20 skilte sig i øvrigt ud som hyppigere fraskilte livsnydere (kalorier, tobak og alkohol)”.

Rider JR, Wilson KM, Sinnott JA et al. Ejaculation frequency and risk of prostate cancer: updated results with an additional decade of follow-up. Eur Urol 28. mar 2016 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: ingen