Content area

|
|

Fremtidig behandling af tuberkulose

Flere medikamenter mod tuberkulose er i pipeline, hvilket er hårdt tiltrængt på grund af stigende multiresistens.

Forfatter(e)
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

De sidste årtiers stigende forekomst af rifampicin- og multiresistente tuberkulose (MDR-tb)-bakterier har gjort til en af de største sundhedstrusler. Den af WHO rekommanderede behandling er kun i stand til at helbrede omkring halvdelen af de ca. 500.000 patienter med multiresistente bakterier. Derfor er der brug for nye, mere effektive og hurtigere virkende medikamenter og behandlingsprincipper, så man kan afkorte den nuværende behandlingslængde på ca. 18 måneder. En ny artikel gennemgår nye antibiotika, som for tiden er under afprøvning.

Afdelingschef overlæge Troels Lillebæk, Statens Serum Institut, kommenterer: »Globalt er MDR-tb forbundet med stor menneskelig lidelse og en dårlig prognose. Hertil kommer høje omkostninger, da det koster ca. 1 mio. kr. pr. MDR-tb-patient og ca. 4 mio. kr. pr. ekstremresistent patient. Den nuværende langvarige MDR-tb-behandling består af mindst fem aktive antibiotika, som oftest omfatter intravenøse medikamenter. Det er derfor en meget glædeligt, at der i de seneste år er udviklet flere nye lovende medikamenter efter årtiers ,tørke’. Især bedaquilin og delamanid, som begge kan gives oralt, giver håb om kortere perorale behandlingsregimer med færre bivirkninger og bedre adhærens. Allerede nu er MDR-tb-patienter i Danmark startet i nimånedersbehandling, og flere har modtaget bedaquilin og/eller delamanid. Ligeledes når det gælder følsom tb, sker der fremskridt. En række nye studier sigter mod at forkorte behandlingen fra de nuværende seks måneder til 3-4 måneder. Vi vil inden for en kort årrække opleve flere markante forbedringer i tb-behandlingen, nok først og fremmest i vores del af verden, hvor vi har ressourcer til ny medicin. Desværre forekommer en stor del af MDR-tb-byrden i dele af verden med begrænsede ressourcer. Især i Østeuropa, det sydlige Afrika og visse dele af Sydøstasien. I Danmark har vi kun set en meget lille stigning i forekomsten af MDR-tb i de seneste år, hvor vi også har haft de to første tilfælde af ekstremresistent tb. I visse områder i Østeuropa har op mod halvdelen af alle nye tb-tilfælde multiresistens. I Danmark har vi også en væsentlig bedre MDR-tb-helbredelse på 90% sammenlignet med 50% på verdensplan«.

Tiberi S, du Plesssis N, Walzl G et al. Tuberculosis: progress and advances in development of new drugs, treatment regimens, and host-directed therapies. Lancet Infect Dis, 23. mar 2018 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Susanne Backman Nøhr | 04/10
3 kommentarer
af Stephan Alpiger | 03/10
1 Kommentar
af Lars Søgaard-Jensen | 03/10
1 Kommentar
af Simon Hjerrild | 03/10
7 kommentarer
af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar