Content area

|
|

Fysisk aktivitet på arbejdet og i fritiden og overlevelse

Norsk studie konkluderer, at vedvarende fysisk aktivitet, uanset om det er på arbejdet eller i fritiden, har gavnlig effekt på overlevelsen blandt midaldrende og ældre.

Foto: Colourbox
Forfatter(e)
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Studier af effekten af fysisk aktivitet på sygelighed og dødelighed er for det meste baseret på registrering af fysisk aktivitet på et enkelt tidspunkt efterfulgt af en opfølgning. I et nyt norsk studie af næsten 15.000 mænd og kvinder i aldersgruppen 40-80 år blev fysisk aktivitet over flere år estimeret. Initialt ved det første besøg og derefter ved tre opfølgninger efter ca. to, fire og otte år. Forfatterne har registreret overlevelsesdata i de efterfølgende ca. 12 år og finder, at sammenlignet med mortaliteten blandt de deltagere, som var fysisk inaktive, havde personer med vedvarende moderat eller højt niveau af fysisk aktivitet en lavere risiko for at dø i løbet af opfølgningsperioden med en hazard ratio på hhv. 0,62 og 0,58. Forfatterne estimerer derudover, at opfyldelse og opretholdelse af minimumsanbefalingen for fysisk aktivitet (150 min/uge på moderat eller højere intensitet) vil reducere død forårsaget af inaktivitet med 46%.

Ph.d. Mette Korshøj, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, kommenterer: ”Til trods for at tidligere studier har vist, at fysisk aktivitet i arbejde og fritid har modsatrettede effekter på helbred og risiko for død af alle årsager, viser dette studie, at jo mere fysisk aktivitet jo bedre – men kan vi nu også tro på det? Selvom analysen baseres på selvrapporteret niveau af fysisk aktivitet i både arbejde og fritid, mangler der information om niveau af eksempelvist løftearbejde, fysisk aktivitet i forbindelse med transport og husholdning. Derfor er der behov for flere undersøgelser, gerne med gentagne tekniske målinger af fysisk aktivitet, så den velkendte fejlestimering fra selvrapportering undgås. Da flere studier viser en modsatrettet effekt af fysisk aktivitet i fritiden og på arbejdet – forskellige domæner – er der i dag ikke konsensus, om man skal summere alt fysisk aktivitet, som det er gjort i WHO, eller om man kun skal give anbefalinger på fysisk aktivitet i fritiden, som det er gjort af Sundhedsstyrelsen. Før der er studier, der bekræfter, at fysisk aktivitet i forskellige domæner har den samme effekt på helbredet, bør man som minimum i analyser af den samlede fysiske aktivitets effekt, supplere med analyser stratificeret efter domæne”.

Mok A, Khaw K-T, Luben R et al. Physical activity trajectories and mortality: population based cohort study. BMJ 2019;365:I2323.

Interessekonflikter: ingen.

Reference: 
Blad nummer: 
Sidetal: 

Right side

af Jan Nielsen | 16/10
7 kommentarer
af Ole Jensen Møller | 16/10
2 kommentarer
af Poul Erik Buchholtz | 16/10
1 Kommentar
af Poul Ole Eriksen | 16/10
2 kommentarer
af Christian Schlütter | 16/10
2 kommentarer
af Sven Felsby | 08/10
1 Kommentar
af Thora Gudrunardottir | 06/10
2 kommentarer
af Carsten Ulrik Henriques | 01/10
1 Kommentar