Skip to main content

Gc-globulin in liver disease

Overlæge Frank Vinholt Schiødt: Forf.s adresse: Medicinsk Klinik B, Frederiksberg Hospital, Nordre Fasanvej 57, DK-2000 Frederiksberg. E-mail: schiodt@get2net.dk Forsvaret finder sted den 23. maj 2008, kl. 14.00, Dam Auditoriet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, 2200 København N. Opponenter: Professor Hendrik Vilstrup, professor Helmer Ring-Larsen og professor Flemming Stadil.

5. maj 2008
2 min.

Disputatsen udgår fra Hepatologisk Klinik A, Rigshospitalet.

Doktordisputatsen er baseret på syv publicerede artikler, udgående fra Medicinsk Hepatologisk Afdeling A, Rigshospitalet, og fra University of Texas, Southwestern Medical Center, Dallas, Texas.

Gc-globulin er et multifunktionelt protein, der syntetiseres i leveren. Hovedfunktionen er sandsynligvis aktinbinding som led i det såkaldte aktin-scavenger- system. Aktin udgør ca. 20% af cellernes proteinindhold og frigøres til ekstracellulærrummet ved cellenekrose eller -skade. Hvis Gc-globulins aktinbindende kapacitet er overskredet, kan frit aktin i blodbanen direkte forårsage fatale aktintromber, f.eks. i lungekredsløbet.

I mine studier fandt jeg, at serum-Gc-globulin var reduceret, specielt ved akut leversvigt. Hos patienter med paracetamolforgiftning var Gc-globulin-koncentrationerne lavest hos patienter med hepatisk encefalopati, og de laveste værdier sås 60-72 timer efter paracetamolindtag, på samme tidspunkt hvor også transaminaserne toppede (som udtryk for levercellenekrose).

Ankomstværdier af Gc-globulin var signifikant lavere hos 47 ikkeoverlevere af akut leversvigt, sammenlignet med værdierne hos 30 overlevere (hhv. 26% og 46% af normalt). Den prognostiske værdi af en Gc-globulin-tærskelværdi på 100 mg/l var lige så god som værdien af King's College Hospital-kriterierne, der bruges som international standard. Den prognostiske værdi af Gc-globulin blev bekræftet i et separat studie med 106 amerikanske patienter med ikkeparacetamolinduceret akut leversvigt, hvorimod Gc-globulin i dette studie ikke havde prognostisk værdi i paracetamolgruppen.

Patienter med akut leversvigt udvikler ofte multiorgansvigt, og vi fandt, at Gc-globulin-niveauerne korrelerede inverst med antallet af organsvigt, og at niveauerne var lavere hos patienter, der senere udviklede multiorgansvigt.

Noget overraskende viste kinetiske studier, at Gc-globulin-produktionen var syv gange højere end normalt ved akut leversvigt og ved akut forværring af kronisk leversygdom. Trods denne stigning var Gc-globulin-koncentrationerne betydeligt nedsatte, og Gc-globulin må derfor forbruges i ekstrem grad, sandsynligvis pga. dets rolle i aktin-scavenger- systemet eller pga. forbrug i immunfunktioner.

Patienter med kronisk leversygdom havde også nedsatte Gc-globulin-værdier, som dog normaliseredes ca. to uger efter levertransplantation. Albumin, der er fylogenetisk tæt relateret til Gc-globulin, fortsatte med at falde efter levertransplantation, hvilket tyder på, at disse to proteiner er meget forskelligt reguleret efter levertransplantation.

Det vides endnu ikke, om mangel på Gc-globulin har nogen patogenetisk betydning ved leversygdomme. Fremtidige studier må vise, om Gc-globulin-substitution kan have en gavnlig effekt ved leversygdom.