Skip to main content

GDF15 forklarer vægttab ved metforminbehandling

Ud over metformins effekter på insulinfølsomhed medfører behandlingen også et uforklaret vægttab. I et arbejde i Nature har man vist, at vægttabet medieres via hormonet GDF15.
Metformin.
Metformin.

Redigeret af Jens Peter Gøtze, jpg@dadlnet.dk

19. mar. 2020
2 min

Metformin tilhører stofklassen biguanider og anvendes primært til behandling af type 2-diabetes. Ud over de gavnlige effekter på insulinfølsomhed medfører behandlingen også et uforklaret vægttab. I et arbejde publiceret i tidskriftet Nature har en gruppe vist, at metformin øger de cirkulerende koncentrationer af GDF15 hos raske personer. Vægttabet ved metforminbehandling ses kun ved tilstedeværelse af en intakt GDF15-receptor, hvorimod sænkningen af blodsukkerniveauerne ikke er GDF15-afhængig.

Overlæge Peter Plomgaard, Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet, kommenterer: I Naturestudiet fra Cambridge Universitet foreslår man, at metformins vægtreducerende effekt sker via en nyligt identificeret endokrin akse. I oktober 2017 udkom der fire artikler – én i Nature og tre i Nature Medicine – hvor man beskrev GDF15’s receptor (GFRAL) i hjernestammen, samt dens appetitnedsættende virkning (et af studierne er dansk fra Novo Nordisk). Cambridgestudiet viser, at metforminbehandling øger udskillelsen af GDF15 fra tarmens celler. Via blodbanen transporteres GDF15 til hjernestammen, hvor det binder sig til receptoren, hvilket medfører vægttab. Resultaterne bygger dels på humane behandlingsforsøg med metformin, som medfører en øget GDF15-koncentrationen i blodbanen, hvilket er påvist i tidligere studier, dels på mekanistiske undersøgelser baseret på forsøg med knockoutmus for henholdsvis GDF15- og GFRAL-receptoren, som viser, at GDF15-aksen er nødvendig for metformins vægtreducerende effekt. Forskergruppen fra Cambridge foreslår, at GDF15-aksen aktiveres af metformininduceret GDF15, der er udskilt fra tarmen. Men hvor metformin egentlig virker, er stadig uklart. Få uger før Cambridgestudiet udkom, offentliggjorde en canadisk forskningsgruppe i Nature Metabolism et studie med samme konklusion: at metformins vægtreducerende effekt medieres af GDF15 i mus, men her fandt man, at metfomininduceret GDF15 udskilles fra leveren. Ligesom det er uklart, hvor metformin virker, kan mange væv udskille GDF15 til blodbanen, især under stress. Hos mennesker ses dette ved hjertesvigt, inflammation og cancer. Ved disse tilstande kan appetitten også være nedsat, hvilket er foreneligt med et GDF15-medieret vægttab. Mere kontraintuitivt er det, at det anorektiske GDF15-hormon også stiger under normale fysiologiske forhold som efter et træningspas, hvor kroppen netop skal genopbygge energilagrene, hvilket er rapporteret fra August Krogh Instituttet i København. Metformins målorgan er stadig ikke afklaret, og det samme gælder for kilden til cirkulerende GDF15, om det kommer fra tarmen som foreslået i England eller leveren som foreslået i Canada, må tiden vise.

Coll AP, Chen M, Taskar P et al. GDF15 mediates the effects of metformin on body weight and energy balance. Nature 2020;578:444-8.

Interessekonflikter: Ingen