Content area

|
|

Gener spiller en langt større rolle end diæt for hyperurikæmi

Selv om serumurat kan påvirkes af diæt, viser en ny undersøgelse, at gener spiller en langt større rolle.

Forfatter(e)
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Arthritis urica er en intermitterende akut inflammatorisk artritis, som i nogle tilfælde kan føre til leddestruktion. Hyperurikæmi er en veletableret risikofaktor. Traditionelt har arthritis urica været opfattet som de riges sygdom pga. vellevned, og i mange studier har man fundet en sammenhæng mellem stor indtagelse af alkohol og kødrig kost og hyperurikæmi. En ny undersøgelse af næsten 17.000 amerikanere uden nyresygdom og uden urinsur gigt søger at estimere betydningen af diæt sammenlignet med gener, som vides at øge S-uratniveauet. Forfatterne finder en sammenhæng mellem forskellige kostbestanddele og S- uratniveau, men estimerer, at diæt kun kan forklare under 4% af variationen i S-uratniveau i befolkningen, mens relevante genvarianter forklarer hele 24% af variationen.

Overlæge Shoaib Afzal, Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital, kommenterer: ”Koststudier er notorisk svære at udføre i stor skala, da målingen af kostindtag typisk er baseret på selvrapporterede data, hvilket kan føre til diverse fejlkilder. I dette studie indgår en veludført systematisering af diæter af forskellige typer på tværs af flere studier. Fundet, at genetisk variation har større betydning end kostvaner for hyperurikæmi, er interessant klinisk, da det kan belyse, hvorledes en behandling af hyperurikæmi bør balanceres i forhold til farmakologisk intervention og kostintervention. Studiet har dog begrænsninger, og især er estimatet af variationen i S-uratniveau, som forklares af kost, usikkert, da større måleusikkerhed vil give en fejlagtig lavere forklaret variation. Sidstnævnte er meget sandsynligt, da de selvrapporterede kostinformationer blev registreret forskelligt i de inkluderede studiepopulationer, og data var indsamlet i forskellige tidsperioder. Derfor kræver det nye studier, hvis man endeligt skal kunne konkludere, hvor stor andel af variationen i S-uratniveau der er bestemt af kosten, og hvor stor andel der er bestemt af generne”.

Major TJ, Toplesss RK, Dalbeth N, Merriman TR. Evaluation of the diet wide contribution to serum urate levels: meta-analysis of population based cohorts. BMJ 2018;363:k3951.

Interessekonflikter: ingen.

Blad nummer: 

Right side

af Bodil Thordis Lyngholm | 03/07
6 kommentarer
af Anette Bygum | 02/07
1 Kommentar
af Ejnar Skytte Ankersen | 02/07
1 Kommentar
af Hanne Madsen | 01/07
1 Kommentar
af Jan Henrik Værnet | 01/07
1 Kommentar
af Simon Wehner Fage | 01/07
4 kommentarer
af Henrik Keller | 27/06
4 kommentarer
af Jerzy Miskowiak | 27/06
1 Kommentar
af Annette Randløv | 26/06
19 kommentarer