Skip to main content

Genetic aspects of atrial fibrillation

Læge Lasse Steen Ravn: Forf.s adresse: Færøvej 26, DK-2800 Lyngby. E-mail: lsravn@dadlnet.dk Forsvaret fandt sted den 6. november 2007. Bedømmere: Knut Borch-Jensen, Peter Steen Hansen og Niels Gadsbøll. Vejledere: Jesper Hastrup Svendsen og Gorm Boje Jensen.

9. nov. 2007
1 min.

Ph.d.-afhandlingen forsøger at afklare en del af mekanismerne bag atrieflimmer (AF). AF er den hyppigste arytmi, der kendes, men trods omfattende forskning er de præcise mekanismer bag sygdommen stadig uafklarede. Store befolkningsundersøgelser har vist, at forældre med AF har større risiko for at føde børn med samme sygdom end andre, og gennem de sidste ti år har flere videnskabelige undersøgelser peget på genetisk baggrund for AF.

Formålet med ph.d.-afhandlingen er:

  • at undersøge, hvorvidt genetisk variation spiller en rolle for AF hos uselekterede patienter

  • at beskrive arveligheden af AF ved at undersøge sygdomsmønstret hos tvillinger.

Samlet konkluderes, at der er en anselig grad af arvelighed i AF. Risikoen for at udvikle sygdommen er associeret til genotype, og i sjældne tilfælde kan en enkelt mutation være årsag til AF. Derudover ser det ud til, at ikke blot gener, som koder for hjertets kaliumkanaler, kan være involveret i sygdommen; også gener bag andre strukturer i hjertet spiller en rolle.