Skip to main content

Genetisk variation i binyrebarksuppression under behandling med kortikosteroid

Genetisk analyse identificerer en polymorfi i PDGFD-genet, som øger risikoen for binyrebarkinsufficiens ved behandling med inhalerede kortikosteroider.

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

26. apr. 2018
2 min.

Inhalerede kortikosteroider (ICS) bruges som førstevalg ved behandling af persisterende astma hos børn og voksne og i behandlingen af patienter med KOL og hyppige eksacerbationer. Generelt tåles stofferne godt, men især hos børn i højdosisbehandling ser man af og til klinisk betydende binyrebarkinsufficiens. Med baggrund i den store interindividuelle variation i følsomheden for at udvikle binyrebarkinsufficiens har man i ny undersøgelse, som omfatter en kohorte af børn med astma i ICS-behandling og to valideringskohorter af henholdsvis børn med astma og voksne med KOL, søgt efter gener og loci, som var associeret med tilstedeværelse af binyrebarkinsufficiens, som var defineret ved hjælp af en 30-minutters lavdosis-ACTH-test. Forskerne fandt en polymorfi i platelet-derived growth factor (PDGF) D-genet, som i alle tre kohorter var signifikant relateret til binyrebarkinsufficiens med en oddsratio på 2,4 og 7,3.

Overlæge Claus Larsen Feltoft, Medicinsk Afdeling O, Herlev-Gentofte Hospital, kommenterer: »Iatrogen binyrebarkinsufficiens kan give betydende sygelighed specielt i situationer med interkurrent sygdom (typisk infektioner). Indtil nu har det ikke været muligt at forudsige, hvilke patienter der har en øget risiko for at udvikle binyrebarkinsufficiens, men Hawcutt et al har nu for første gang påvist en genetisk tilbøjelighed til dette både hos astma- og KOL-patienter. PDGFD-genet synes klinisk relevant, idet det er højt udtrykt i binyrerne og associeret med kortisolsekretionen. Der vil være behov for mekaniske studier relateret til PDGFD, og der er behov for at bekræfte fundet i andre kortikosteroidbehandlede patientgrupper, som anvender andre formuleringer af kortikosteroid – mest oplagt hos patienter behandlet med peroral lavdosisprednisolon. Man må konkludere, at det er et spændende fund, som er retningsgivende for yderligere forskning, men endnu ikke kan anvendes i den daglige klinik. I denne må vi stadig ikke at glemme den iatrogene binyrebarkinsufficiens og teste for den selv ved lav mistanke«.

Hawcutt DB, Francis B, Carr DF et al. Susceptibility to corticosteroid-induced adrenal suppression: a genome-wide association study. Lancet Respir Med 2018, 15. mar (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: CLF har modtaget undervisningshonorar fra Novo Nordisk samt støtte til kongresser fra Pfizer.