Skip to main content

Genetisk variation og resistensudvikling hos hiv-1-inficerede patienter fra Danmark og Grønland

Cand.scient. Tina Vasehus Madsen: Forf.s adresse: Statens Serum Institut, Virologisk Afdeling, Virus BL-3 Laboratoriet, Artillerivej 5, DK-2300 København S. E-mail: tvm@ssi.dk Forsvaret fandt sted den 25. maj, 2007. Bedømmere: Gitte Kronborg, Alex Lund Laursen og Jan Albert, Sverige. Vejledere: Jan Gerstoft og cand.scient. Louise Bruun Jørgensen.

8. jun. 2007
2 min.

Ph.d.-afhandlingen er udført på Statens Serum Institut, Virologisk Afdeling, og accepteret til forsvar ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Fylogenetiske analyser af hiv-1-gensekvenser fra Grønland indikerede en tydelig genetisk diversitet mellem virus fra denne region og virus med samme subtype fra andre geografiske regioner. Den genetiske diversitet skyldes founder -effekt. Analyserne indikerede også, at selvom der har været flere introduktioner af hiv-1 i Grønland, har kun en enkelt givet ophav til en cirkulerende epidemi. Hovedparten af de analyserede grønlandske sekvenser grupperede sig tæt sammen i et fylogenetisk cluster. Sekvensanalyser viste desuden en høj forekomst af resistensmutationer (30%) i ubehandlede grønlandske patienter i forhold til ubehandlede danske patienter (4%). Tilstedeværelse af resistensmutationer i ubehandlede patienter tyder på transmission af resistent virus fra behandlede patienter. Analyserne omfatter prøver fra 1999-2004, hvorfor de forbedrede behandlingsmuligheder i Grønland kunne gøre det interessant at undersøge, om den høje forekomst af transmitteret resistens fortsat ses i populationen.

Anden del af studiet omhandlede erhvervet resistens som følge af behandling. Sekvensanalyser og fylogenetiske analyser indikerede, at virus i en patient, der har modtaget meget forskellig behandling, kan revertere til vildtype i behandlingspauserne. Dog viste analyserne, at genoptagelse af behandling inducerede rekruttering af resistent virus lageret i den cellulære hukommelse.