Skip to main content

Genetiske effekter i forhold til fødselstidspunkt

Kendskab til fødselstidspunkt har stor betydning for barnets sundhed. Et ny studie har set på sammenhænge mellem genetiske faktorer og fødselstidspunkt.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Jens Peter Gøtze, jpg@dadlnet.dk

6. jun. 2023
2 min.

Kendskab til fødselstidspunkt er væsentligt i forhold til barnets overlevelse og sundhed set i lyset af for tidlig fødsel og de komplikationer, som det kan medføre. Genetiske sammenhænge i forhold til forventet fødselstidspunkt har ikke tidligere været belyst, men en ny »genome-wide meta-analysis« viser tætte sammenhænge mellem genetiske områder og for tidlig fødsel. Desuden belyser studiet noget af den kompleksitet, der er i spil mellem foster og mor i forhold til forventet fødselstidspunkt og barnets fødselsvægt.

Professor, overlæge, ph.d. Lars Henning Pedersen, Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital, kommenterer: »På verdensplan fødes hvert år omkring 15 mio. børn for tidligt, og disse børn har en betydeligt øget risiko for at dø eller få skader for livet. Det er til en vis grad muligt at forebygge nogle typer af for tidlig fødsel, og afgørende kan man forberede barnet på at blive født præmaturt ved blandt andet at give lungemodnende og hjerneprotektiv behandling i graviditeten. Det centrale problem er, at det er svært at forudse, hvilke gravide der har en øget risiko, samt hvornår de mest sandsynligt vil føde. Mere detaljeret viden om, hvad der betinger fødsel for den enkelte, herunder genetiske faktorer, vil potentielt kunne medføre nye og mere målrettede muligheder for at forebygge og behandle. Solé-Navais et al finder en række genetiske loci associeret med graviditetsvarighed baseret på et imponerende datamateriale, herunder fra Danmark. Forfatterne bevæger sig herfra dybere i forståelsen af genetikkens betydning for graviditetsvarighed, for tidlig fødsel og fødselsvægt, og blandt andet er de i stand til at adskille betydningen af maternelle og føtale genetiske faktorer. Her finder de blandt andet tegn på, at der kan være sket en genetisk tilpasning, hvor fostre i graviditeter prædisponeret til kortere graviditetslængde vokser hurtigere og dermed er bedre forberedt på at blive født tidligere. Studiet kan ikke i sig selv direkte bruges til at forudse fødselsvarighed eller forbedre behandlingen for den enkelte gravide, men giver spændende ny viden, som forhåbentligt på sigt vil føre til, at færre børn bliver født for tidligt«.

Interessekonflikter ingen