Skip to main content

Glutamate decarboxylase 1 as a susceptibility gene for autism, bipolar affective disorder and schizophrenia

Cand.scient. Henriette Nørmølle Buttenschøn: Forf.s adresse: Center for Psykiatrisk Forskning, Århus Universitetshospital, Risskov, Skovagervej 2, DK-8240 Risskov. E-mail: hnb@psykiatri.aaa.dk Forsvaret fandt sted den 14. september 2007. Vejledere: Ole Mors, Anders Børglum og professor Torben Kruse. Bedømmere: Cand.scient. Thomas Werge, David Woldbye og cand.scient. Peter Bross.

14. sep. 2007
2 min.

Ph.d.-afhandlingen bygger på arbejde udført på Center for Psykiatrisk Forskning, Århus Universitetshospital, Risskov.

Familie-, tvillinge- og adoptionsstudier indikerer genetiske årsager til autisme, bipolar affektiv sindslidelse og skizofreni. Ved genetisk mapning identificeres kromosomregioner, der nedarves med den undersøgte sygdom i familier, eller som er associeret med sygdommen i den generelle befolkning. Dernæst undersøges gener beliggende i disse kromosomregioner med henblik på at identificere den eller de DNA-sekvensvariationer, der betinger den genetiske sygdomsrisiko.

Ph.d.-projektet har haft til formål at undersøge glutamat-dekarboxylase 1-genet som er et potentielt kandidatgen for både autisme, bipolar affektiv sindslidelse og skizofreni.

GAD1 koder for enzymet GAD67, der danner den primære inhibitoriske neurotransmitter gamma-aminosmørsyre (GABA) fra glutamat, som er den primære excitatoriske neurotransmitter.

Til undersøgelsen af GAD1 benyttes genetiske markører, som enten kan være uden funktionel betydning eller have betydning for cellens genetiske udtryk. I associationsstudier undersøges, om de enkelte markører er associeret med sygdommen.

Samlet blev 8-10 genetiske markører i GAD1 analyseret i 2.504 personer (494 individer med autisme, 517 individer med bipolar affektiv sindslidelse, 208 individer med skizofreni og 1.285 kontrolindivider) fra Danmark, Færøerne, Skotland og Tyskland.

Det aktuelle studie viste associationer mellem markører lokaliseret i GAD1 og undergrupper af individer med autisme og bipolar affektiv sindslidelse sammenlignet med raske individer.

Der blev fundet en association mellem mentalt retarderede individer med autisme og GAD1. Ydermere var cases med bipolar affektiv sindslidelse samt førstegradsslægtninge med sygdommen i langt højere grad associeret med GAD1 end andre undergrupper af patienter.