Skip to main content

Glyceryl trinitrate-induced headache; an experimental model of headache in humans

Læge Helle Klingenberg Iversen: Forf.s adresse: Neurologisk Afdeling, Amtssygehuset i Glostrup, DK-2600 Glostrup. E-mail: hki@dadlnet.dk Forsvaret finder sted den 29. juni 2004, kl. 14.00, i Dam auditoriet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, København. Opponenter: Professor Peter J. Goadsby , UK, og Flemming W. Bach . Disputatsen kan erhverves gratis ved henvendelse til forfatteren.
4. nov. 2005
02 min

Disputatsen er baseret på seks internationalt publicerede artikler og en oversigt. Studierne er udført ved Hovedpineklinikken, Neurologisk Afdeling, Amtssygehuset i Gentofte, nu Dansk Hovedpine Center, Neurologisk Afdeling, Amtssygehuset i Glostrup.

Migræne anses ofte for at være en ubetydelig lidelse, men sygdommen påvirker livskvalitet med samme styrke som eksempelvis gigt og sukkersyge. Da migræne optræder anfaldsvis, er det vanskeligt at undersøge mekanismerne. Der findes ingen »migræne-dyre-model«. Formålet var at opstille og teste en model for human eksperimentel hovedpine. Nitroglycerin, glyceryltrinitrat (GTN), blev valgt til at inducere hovedpinen med, og den GTN-inducerede hovedpine blev beskrevet hos raske forsøgspersoner uden migræne. Ni af ti personer fik hovedpine efter i.v. GTN. Hovedpineintensiteten var mild til moderat, og maksimum blev nået inden for få minutters infusionstid og aftog hurtigt efter afbrydelse af infusionen. Dag til dag-variation blev fundet acceptabel. GTN-hovedpinen opfyldte smertekriterierne for migræne uden aura, men der var ingen ledsagesymptomer, som kræves for at opfylde migrænediagnosen.

Det blev konkluderet, at nitrogenoxid (NO) eller andre led i den aktiverede NO-cGMP-kaskade var ansvarlige for den inducerede hovedpine fordi:

  • 5-isosorbid-mononitrat (5-ISMN), virker via NO-formation, men har andre nedbrydningsprodukter end GTN. En tæt relation mellem 5-ISMN-plasma-niveauer, hovedpineintensitet og arteriel dilatation blev observeret. GTN-induceret hovedpine må derfor være afhængig af effekten af NO, og ikke af GTN's øvrige nedbrydningsprodukter.

  • N-acetylcystein (NAC) øger GTN's vasodilaterende effekt formentlig ved at stimulere NO-produktionen. NAC øgede også den GTN-inducerede hovedpine og dilatation af arteria temporalis.

  • GTN-induceret hovedpine kunne være sekundær til GTN-induceret histaminfrisætning. Forbehandling med mepyramin, en H1 -antagonist der kan blokere histamininduceret hovedpine, ændrede ikke den GTN-inducerede hovedpine. Histamin frisætter NO via endoteliale H1 -receptorer, og det er derfor mest sandsynligt, at NO er mediator ved både GTN- og histamininduceret hovedpine.

Det sidste studie viste, at migrænemidlet sumatriptan signifikant hæmmede GTN-induceret hovedpine. Foruden hovedpine under infusionen udløser GTN ca. fem timer efter indgift migræneanfald hos migrænepatienter samt spændingshovedpine hos kroniske spændingshovedpine patienter. Hos patienter med klyngehovedpine kan GTN inducere klyngehovedpineanfald. Modellen giver således mulighed for at undersøge mekanismer ved alle faser af anfaldene og bidrager til at optimere interaktionen mellem humane studier, dyreforsøg og basalforskning.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen