Skip to main content

God effekt af vaccine mod respiratorisk syncytialvirus hos gravide kvinder og ældre borgere

Ny RSV-vaccine beskytter mod alvorlig infektion hos ældre og skrøbelige borgere og virker også hos de nyfødte børn, hvis moderen vaccineres under graviditeten.

Strid om videnskabelig rapport om HPV-vaccinen fortsætter.  Foto: Colourbox
Strid om videnskabelig rapport om HPV-vaccinen fortsætter. Foto: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk 

9. maj 2023
2 min.

Der er en stor interesse i at udvikle vacciner mod respiratorisk syncytialvirus (RSV). Præspecificerede interimanalyser af to store, multinationale studier (MATISSE og RENOIR) rapporterer om effekt af en ny vaccine, som er baseret på RSV-fusion-glykoprotein. I MATISSE-studiet, som omfatter over 14.000 gravide kvinder, viste vaccinen en effekt på 82%, hvis man opgjorde svær, RSV-relateret nedre luftvejs-infektion i løbet af barnets første 90 levedage, og 69% inden for de første 180 dage. Ingen alvorlige vaccinebivirkninger blev rapporteret blandt de gravide eller børnene. I RENOIR-studiet, som inkluderer over 34.000 personer over 60 år, viste vaccinen en effekt på 67-86%. Der blev rapporteret to alvorlige vaccinerelaterede neurologiske bivirkninger, klassificeret som Guillain-Barré-lignende tilstande.

Forskningsleder, professor Thea Kølsen Fisher, Københavns Universitet og Nordsjællands Hospital, kommenterer: »RSV-infektion er en særdeles hyppig årsag til luftvejsinfektion livet igennem. I et dansk studie af RSV-relaterede indlæggelser i perioden 2010-2015 havde børn i alderen 1-2 måneder den højeste risiko. Det betyder, at vaccination af de mest udsatte yngste spædbørn ikke er en farbar vej, da det tager uger for en vaccine at slå an, og eneste option for beskyttelse af de nyfødte og yngste spædbørn er gennem maternel vaccination i graviditeten. MATISSE-studiet, som inkluderer data fra fire danske hospitaler, dokumenterer god beskyttelse uden alvorlige bivirkninger og åbner nye muligheder for fremtidig forebyggelse af RSV-infektion blandt spædbørn. Denne strategi har også potentiale til at reducere astmaforekomsten, da svær og indlæggelseskrævende RSV-infektion er associeret med øget risiko for udvikling af astma senere i barndommen. Det anslås, at 3-7% af ældre rammes af RSV-infektion årligt. Især patienter med KOL og hjerte-kar-sygdomme har en høj risiko for alvorlig RSV-infektion, og data fra USA har vist, at op imod 25% af de ældre dør inden for et år efter en RSV-relateret indlæggelse. Forebyggelse af RSV-infektion i disse risikogrupper har dermed sin berettigelse, men vi har brug for mere viden om den reelle sygdomsbyrde blandt de ældre, førend vi kan estimere vacciners reelle forebyggelsespotentiale blandt de ældre danskere«.

Interessekonflikter TKF har været primary investigator for Nordsjællands Hospitals deltagelse i MATISSE-studiet og undervist danske Pfizer-ansatte i RSV-epidemiologi og sygdomsbyrde.