Skip to main content

Gode resultater ved mere skånsom stråleterapi efter brystbevarende kirurgi

Skånsom strålebehandling ved lokaliseret brystkræft viser lav lokalrecidivrate, som ikke er signifikant forskellig fra konventionel strålebehandling.

Foto: Wikimedia
Foto: Wikimedia

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

5. okt. 2017
2 min.

Postoperativ strålebehandling reducerer risikoen for lokalrecidiv efter brystbevarende kirurgi ved cancer mammae og betyder, at man opnår samme overlevelse ved brystbevarende kirurgi som ved radikal mastektomi. Strålerne kan dog føre til bivirkninger som følge af bestråling af raskt væv, og derfor er der interesse i at begrænse eventuelle skadevirkninger ved at modificere stråleterapien. En ny randomiseret undersøgelse sammenligner konventionel stråleterapi efter brystbevarende operation for lokaliseret brystkræft med to andre stråleprotokoller, hvor man i den ene gruppe bestråler en mindre del af brystet (delbrystbestråling) og i den anden gruppe giver en mindre stråledosis. Undersøgelsen, som inkluderer 2.018 kvinder, som er > 50 år gamle, viser en femårig lokalrecidivrate på 1,1% i kontrolgruppen, 0,5% i gruppen, som kun fik delbrystbestråling, og 0,2% i lavdosisgruppen.

Professor Birgitte Offersen, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital, kommenterer: »Resultaterne fra IMPORT LOW-studiet har været ventet med spænding i Dansk Bryst Cancer Gruppe [DBCG], fordi vi har gennemført det tilsvarende DBCG PBI-studie baseret på samme stråleteknik. De 882 danske patienter blev behandlet med 40 Gy/15 fraktioner og var randomiseret til enten helbryst- eller delbryststrålebehandling. De gennemgår nu årlige undersøgelser for senfølger. Da IMPORT LOW-studiet i marts 2016 præsenterede meget lave lokalrecidivrater ved en kongres, havde vi i DBCG opgjort foreløbige resultater i den danske kohorte og fundet meget lav risiko for strålefølger. Således kunne vi allerede i april 2016 starte ekstern delbryststrålebehandling baseret på 40 Gy/15 fraktioner som ny national standard til udvalgte brystkræftpatienter: kvinder ≥ 60 år, opereret med brystbevarelse for nonlobulær brystkræft, grad 1-2, hormonreceptorpositiv, HER2-negativ, ingen lymfeknudespredning og margin ≥ 2 mm. IMPORT LOW-studiet afspejler, at gevinsten af bryststrålebehandling er heterogen, og at der kan identificeres en gruppe af patienter, som har lav risiko for lokalt recidiv. Derfor giver det mening, at DBCG nu vil starte et nyt randomiseret studie, hvor udvalgte patienter får enten delbryststrålebehandling eller ingen strålebehandling«.

Coles CE, Griffin CL, Kirby AM et al. Partial-breast radiotherapy after breast conservation surgery for patients with early breast cancer (UK IMPORT LOW trial): 5-year results from a multicentre, randomised, controlled, phase 3, non-inferiority trial. Lancet 2017;390:1048-60..

Interessekonflikter: ingen.