Skip to main content

Gonoroisk konjunktivitis hos nyfødt i Grønland

cover

Tamo Sultan1, 2 & Pawel Andrej Marcinski1, 3

30. jan. 2023
2 min.

En to døgn gammel nyfødt dreng i Grønland ankom hjemmefra, da moren bemærkede, at hendes barn inden for det seneste døgn havde fået tiltagende hævelse og pusdannelse ved begge øjne. Ved gestationsalder (GA) 18 + 3 testede mater positiv for både klamydia og gonorré ved kontrolvaginalpodning, fik relevant behandling og var negativ ved opfølgning. Mater fødte ukompliceret vaginalt ved GA 39 + 2.

Som to døgn gammel sås barnet med kraftige bilaterale periorbitale ødemer (A) og spontan afgang af store mængder pus fra øjnene. Barnet blev på mistanke om både klamydia og gonoroisk konjunktivitis podet for begge disse, og der blev givet intravenøs ceftriaxon som engangsdosis og suppleret med chloramphenikol øjensalve. Barnet var symptomfrit efter få dage (B). Både PCR og dyrkning af pus fra øjnene udkom positiv for gonorré.

Kendskab til gonoroisk konjunktivitis er essentiel for enhver læge, da konsekvensen af sen diagnostik og behandling kan være blindhed [1]. Ved konjunktivitissymptomer, især svære, inden for første leveuge skal man mistænke gonorré [2]. I Danmark og Grønland har man set stigende incidens af anmeldte gonorrétilfælde over de seneste ti år [3, 4].

Korrespondance Tamo Sultan. E-mail: tamoor@hotmail.dk

Publiceret på ugeskriftet.dk 30. januar 2023

Interessekonflikter ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på ugeskriftet.dk

Artikelreference Ugeskr Læger 2023;185:V71157

Referencer

  1. Kreisel K, Weston E, Braxton J et al. Keeping an eye on chlamydia and gonorrhea conjunctivitis in infants in the United States, 2010-2015. Sex Transm Dis. 2017;44(6):356-358.
  2. Olusanya B, Baiyeroju A. Emergency management: ophthalmia neonatorum. Community Eye Health J. 2018;31(103):61.
  3. Statens Serum Institut. Gonoré – opgørelse over sygdomsforekomst 2019-20. 2021. www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsovervaagning/g/gonorre---opgoerelse-over-sygdomsforekomst-2019-20 (29. okt 2022).
  4. Landslægeembedet, Grønland. Notat om klamydia og gonorré-statistik 2020. 2021. https://nun.gl/-/media/landslaegeembedet/udgivelser/sundhedsfaglig-data/2020/notat-om-klamydia-og-gonorre-statistik-2020_dk.pdf?la=da (29. okt 2022).