Skip to main content

Granulomatøs dermatitis på PET

Elisabet Lundholm1, Stine Simonsen2, Louise Laurberg Klarskov3 & Pia Afzelius4

15. nov. 2021
2 min.

En 67-årig kvinde med myksødem og hypertension fik udslæt i ansigtet og hårbunden. Udslættet spredte sig til den øvrige hud, men var mest udtalt på den øvre del af thorax.

Objektivt sås der initialt symmetrisk fordelte, ikkevelafgrænsede, røde, grupperede papler og plaques med pseudovesikuløs struktur. I løbet af dage blev udslættet mere annulært end pseudovesikuløst.

Histologi viste granulomatøs inflammation uden sikre nekrotiske forandringer, der blev observeret for sarkoidal variant af granuloma annulare, sarkoidose og interstitiel granulomatøs dermatitis (IGD).

Efter vurdering på en klinisk konference på en dermatologisk afdeling stilledes diagnosen IGD. IGD kan være associeret med autoimmune sygdomme, medicinindtag (herunder blodtrykssænkende midler) og cancer [1, 2]. Medicinforbruget havde været uændret gennem flere år, og blodprøver viste ikke tegn på sarkoidose. Pga. en lille mistanke om cancer henvistes patienten til FDG-PET/CT. Skanningen viste ingen malignitetssuspekte forandringer og ingen tegn på sarkoidose, men der sås kraftig FDG-optagelse i huden ved udslættet. Forandringerne var ikke synlige på CT. Patienten blev sat i behandling med tablet methotrexat.

Os bekendt er der ingen publikationer, hvor IGD er beskrevet på PET.

Link er her:https://vimeo.com/628935972/3ca29918bcKorrespondance Elisabet Lundholm. E-mail: elisabet.karin.gullvor.roenne.lundholm@regionh.dk
Publiceret på ugeskriftet.dk 15. november 2021
Interessekonflikter ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på ugeskriftet.dk
Artikelreference Ugeskr Læger 2021;183:V71070

Referencer

Referencer

  1. Kim SM, Cho SH, Lee JD, Kim HS. Interstitial granulomatous dermatitis in a patient with prostate cancer. Ann Dermatol 2017;29:337-40.

  2. Tabata MM, Novoa RA, Martires KJ.. Paraneoplastic granulomatous dermatitis in a patient with Hodgkin’s disease: a diagnostic pitfall. BMJ Case Rep 2018;2018:bcr2018224961.