Skip to main content

Gravid efter bilateral salpingektomi

Læge Anne Bang Hvidovre Hospital, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling

21. apr. 2008
4 min.

I artiklen beskrives et tilfælde af spontan graviditet trods bilateral salpingektomi. En kvinde, der var bilateralt salpingektomeret, blev henvist akut til en gynækolog med underlivssmerter og positiv urin-humant choriongonadotropin. Ved en ultralydskanning konstaterede man overraskende en vital intrauterin graviditet. Graviditeten var ikke ønsket, og kvinden fik en abort. Ved en søgning i MEDLINE i engelsksproget litteratur er vital intrauterin graviditet efter bilateral salpingektomi kun beskrevet en gang tidligere.

Bilateral salpingektomi opfattes almindeligvis som en definitiv hindring for spontan reproduktion. Ikke desto mindre kan der her berettes om en kvinde, der spontant blev gravid trods tidligere foretaget bilateral salpingektomi.

Sygehistorie

En 39-årig kvinde, som havde diabetes type 1, blev henvist til gynækologisk akutklinik på mistanke om ekstrauterin graviditet. Kvinden klagede over underlivssmerter og havde haft to måneders menostasi, som hun selv havde tolket som værende stressbetinget. Desuden havde kvinden haft svært ved at styre en ellers velreguleret diabetes. Egen læge fandt positiv urin-humant choriongonadotropin og henviste til akut vurdering på grund af kvindens gynækologiske anamnese.

Kvindens anamnese begyndte i 1989, hvor hun blev akut indlagt med en rumperet ekstrauterin graviditet i venstre salpinx. Hun havde på dette tidspunkt anvendt spiral som antikonception. Kvinden blev behandlet laparoskopisk med venstresidig total salpingektomi. Kvinden opnåede herefter i 1995 og 2001 to på hinanden følgende spontane graviditeter, som begge endte i normal vaginal fødsel af raske børn. I 2004 blev kvinden igen indlagt med akut abdomen, og ved diagnostisk laparoskopi fandtes en igangværende tubar abort i den tilbageværende højre salpinx. I operationsbeskrivelsen var det noteret, at venstre salpinx var fjernet. Kvinden havde præoperativt tilkendegivet, at hun ikke ønskede flere børn, og da salpinx heller ikke fandtes egnet til bevarelse, blev der foretaget højresidig total salpingektomi. Fjernelsen af højre salpinx med abortvæv blev efterfølgende konfirmeret histologisk.

Ved kvindens aktuelle undersøgelse på en gynækologisk akutklinik var uterus forstørret, og ved ultralydskanning blev en uventet intrauterin graviditet konstateret. Der fandtes et foster med fosterhjerteaktion og en hoved-hale-længde på 46 mm svarende til en gestationsalder på 11 uger + 3 dage. Graviditeten var selvsagt ikke planlagt og efter overvejelse ej heller ønsket. Kvinden besluttede sig for kirurgisk abort, hvilket blev foretaget ukompliceret. Kvinden blev tilbudt en diagnostisk laparoskopi med pertubation med methylenblåt med henblik på kortlægning og lukning af en eventuel fistel. Kvinden ønskede imidlertid ikke yderligere udredning, og efter præven-tionsvejledning enedes ægteparret om mandlig sterilisation som fremtidig prævention.

Diskussion

Ved søgning i MEDLINE i engelsksproget litteratur blev der kun fundet et tidligere beskrevet tilfælde af vital spontan intrauterin graviditet hos en kvinde, der var bilateralt salping-ektomeret [1]. Desuden blev der fundet en kasuistik om en spontant opstået, men tidligt tilgrundegået intrauterin graviditet efter bilateral salpingektomi [2]. Ligeledes blev der fundet der tre rapporter om ektopisk graviditet efter in vitro-fertilisation trods bilateral salpingektomi [3-5]. I alle artiklerne behandles spørgsmålet om mulige kommunikationsveje mellem uterinkaviteten og ovarierne. Kun i en artikel [3] blev der fremsat objektive holdepunkter for, at det befrugtede æg kunne have passeret salpingektomistedet, hvor en histologisk verificeret fistel beklædt med endometrium skabte passage mellem uterus og ovarier. Det fremføres, at fisteldannelsen kunne skyldes elektrokoagulation på salpingektomistedet, idet elektrokoagulation forårsager tryknekrose, inflammation og nedsat blodgennemstrømning, som kunne danne grundlag for dårlig sårheling og mulighed for fisteldannelse [3]. Om dette har været tilfældet hos vores patient, kan der kun gisnes om, da der ikke blev foretaget yderligere undersøgelser. På grund af sagens særdeles sjældne karakter findes der ikke grund til at ændre i metoden med elektrokoagulation ved salpingektomi.

Anne Bang, Hvidovre Hospital, DK-2650 Hvidovre. E-mail: annebang@sol.dk

Antaget: 4. februar 2008

Interessekonflikter: Ingen

Summary

Summary Pregnancy following bilateral salpingectomy Ugeskr Læger 2008;170(17):1437-1438 This report presents a rare case of spontaneous pregnancy following bilateral salpingectomy. A woman with a history of bilateral salpingectomy was admitted to hospital because of abdominal pain and positive urine HCG. Surprisingly, ultrasound confirmed a live intrauterine fetus. The pregnancy was unwanted, and the woman decided to terminate the pregnancy. She was offered diagnostic examination to localise a potential fistula, but she declined. In a MEDLINE search of English literature this is only the second case of spontaneous pregnancy following bilateral salpingectomy.

Referencer

  1. Zayed FFM. Four spontaneous intrauterine pregnancies following right and left salpingectomies for ectopic pregnancies. J Obst Gyn 1997;17:369-70.
  2. Bollapragada S, Bandyopadhyay S, Serle E et al. Spontaneous pregnancy after bilateral salpingectomy. Fert Ster 2005;83:767-8.
  3. Hsu CCH, Yang TT, Hsu CT. Ovarian pregnancy resulting from corneal fistulae in a woman who had undergone bilateral salpingectomy. Fert Ster 2005;83: 205-7.
  4. Dmowski WP, Rana N, Ding J et al. Retroperitoneal subpancreatic ectopic pregnancy following in vitro fertilization in a patient with previous bilateral salpingectomy: how did it get there? J Assist Reprod Genet 2002;19:90-3.
  5. Fisch B, Peled Y, Kaplan B et al. Abdominal pregnancy following in-vitro fertilization in a patient with previous salpingectomy. Obstet Gynecol 1996;88: 643-4.