Skip to main content

Graviditetsrelateret kardiomyopati i tal

Udvikling af akut hjertesvigt i forbindelse med tiden omkring fødsel forekommer. Et retrospektivt studie fra Skotland har undersøgt prævalensen af sygdommen samt dødeligheden efter sygdomsforløb. 

Illustration: Colourbox
Illustration: Colourbox

Redigeret af Jens Peter Gøtze, jpg@dadlnet.dk

7. nov. 2023
2 min.

Hjertesvigt udviklet i tiden omkring en fødsel er en frygtet tilstand. Men vores viden i dag om prævalens og videre forløb er stadigvæk sparsom. Derfor har en gruppe forskere undersøgt tilstanden i et retrospektivt studie over 20 år. 

Professor, overlæge, Finn Gustafsson, Kardiologisk Afdeling, Rigshospitalet, kommenterer: »Det skotske studie er interessant, især fordi det bidrager med ny viden om forløbet hos kvinder, der udvikler PPCM [peripartum kardiomyopati]. Det skotske studie beskriver, at en ud af 5.000 kvinder udvikler PPCM, hvilket er dobbelt så høj incidens, som vi fandt i et nationalt, dansk studie dækkende samme periode. Det er velbeskrevet, at der er stor forskel på incidensen af PPCM i forskellige befolkninger, men vanligvis ligner skotter og danskere hinanden relativt meget, så det vækker alligevel en interesse for, om vi måske underdiagnosticerer sygdommen herhjemme. Nyere studier, hvor moderne hjertesvigtsbehandling er anvendt, har generelt vist stigende andel af kvinder med PPCM, hvor hjertets EF [uddrivningsfraktion ] normaliseres. Det genfindes også i det skotske studie, hvor mere end tre fjerdedele normaliserer EF. Samtidig beskrives desværre også, at blandt kvinder, som initialt oplever normalisering af EF, ses et senere, klinisk betydende fald hos 13% trods medicinsk behandling, hvilket er ny viden. Et sådant sekundært fald i EF har vi også set kliniske eksempler på i Danmark for nylig, og det understreger, at monitorering af hjertefunktionen og kardiologisk opfølgning ikke kan stoppes hos kvinder med PPCM, selv om hjertefunktionen normaliseres. På trods af bedre behandling er mortaliteten stadig næsten 10% over otte år, og forskning i en bedre forståelse af og udvikling af specifik behandling af sygdommen er klart påkrævet«.

Interessekonflikter ingen.