Skip to main content

Hæmatogen spredning af Escherichia coli til sternum

Belqis Amali Khogiani1, Lau Brix2 & June Ejlersen1

12. feb. 2024
2 min.

En ældre, multimorbid kvinde, indlagt med Escherichia coli-pyelonefritis og bakteriæmi, responderede initialt på relevant antibiotikabehandling. Pga. stagnerede infektionstal blev der udført FDG-PET/CT på mistanke om sekundært infektionsfokus/malignitet. Ud over pneumoniske infiltrater og pyelonefritis sås overraskende kraftig 18F-fluordeoxyglukose (FDG)-optagelse i manubriosternalleddet og nærliggende bløddele, men kun diskrete CT-forandringer. Klinisk fandtes hævelse over manubrium sterni og ømhed parasternalt. Efterfølgende MR-skanning viste septisk artritis, og parasternalt, interkostalt, højresidigt sås desuden en mindre absces. Gentagne forsøg på aspiration mislykkedes. Trods manglende mikrobiologi var sternal E. coli-infektion efter hæmatogen spredning fra urinvejene den mest sandsynlige diagnose.

Kun få lignende tilfælde kendes, idet de øvrige (også sjældne) tilfælde af E. coli-kostochondritis er primære (kirurgi, traume eller pleural infektion) [1, 2]. Infektionsudredning med FDG-PET anbefales blandt andet ved mistanke om ukendt, sekundært infektionsfokus samt hos risikopatienter med bakteriæmi [3].

Aktuelle case viser værdien af FDG-PET til påvisning af uventede/atypiske infektionsfoci, der kun vanskeligt ses på CT.

Korrespondance Belqis Amali Khogiani. E-mail: belkho@rm.dk

Publiceret på ugeskriftet.dk 12. februar 2024

Interessekonflikter ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på ugeskriftet.dk

Artikelreference Ugeskr Læger 2024;186:V72012

doi 10.61409/V72012

Open Access under Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Referencer

  1. Sakran W, Bisharat N. Primary chest wall abscess caused by Escherichia coli costochondritis. Am J Med Sci. 2011;342(3):241-6. doi: 10.1097/MAJ.0b013e31821bc1b0.
  2. Dadlani A, Bandikatla S, Koch JA. A rare case of Escherichia coli chest wall abscess with rib osteomyelitis in a patient with Crohn's disease. Cureus. 2021;13(3):e13860. doi: 10.7759/cureus.13860.
  3. Jamar F, Buscombe J, Chiti A et al. EANM/SNMMI guideline for 18F-FDG use in inflammation and infection. J Nucl Med. 2013;54(4):647-58. doi: 10.2967/jnumed.112.112524.