Skip to main content

Hårbundsinfestation med hønsemiden Dermanyssus gallinae

Fredrikke Tove Birgitta Dam Larsen1, Erik Otte1 & Birgitte Mørn2

27. maj 2019
2 min.

En 57-årig kvinde henvendte sig til egen læge pga. kløe i hårbunden igennem ti dage. Hun anvendte dagligt tættekam, hvor hun fandt talrige småkryb. Krybene var 1 mm store og lignede ikke hovedlus. Hun havde forsøgt gentagne egenbehandlinger med lusemiddel. Efterfølgende forsøgte hun med hårbalsam blandet med sprit, et loppemiddel til veterinært brug og endelig et unavngivet spraymiddel mod myrer. Alt uden effekt.

Ved en objektiv undersøgelse fandt man ikke udslæt eller insektbid på andre områder af kroppen. Hun blev henvist til en infektionsmedicinsk afdeling, hvor man ved mikroskopi fastslog, at det drejede sig om ektoparasitten Dermanyssus gallinae, kendt som hønsemider.

Anamnesen afslørede, at patienten for nylig havde erhvervet to høns, som viste sig at være kilden til hårbundsinfestationen. Hun blev med god effekt behandlet med ivermectin.

D. gallinae er en velkendt parasit i hønsebesætninger, hvor den blodsugende rovmide kan påvirke besætningens æglægning [1]. Blodmiden ses ikke kun hos hønseejere, men kan også spredes til mennesker via duer, som det var tilfældet i et boligkompleks i New York [2]. I litteraturen findes desuden dokumenterede eksempler på hospitalsudbrud [3].

På billederne ses D. gallinae i mikroskop og mider i en håndvask efter hårkæmning.

Korrespondance: Fredrikke Tove Birgitta Dam Larsen.
E-mail: fredrikkedamlarsen@gmail.com

Publiceret på Ugeskriftet.dk: 27. maj 2019

Interessekonflikter: ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er
tilgængelige sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk

Fotograf: Erik Otte

Referencer

LITTERATUR

  1. Sigognault Flochlay A, Thomas E, Sparagano O. Poultry red mite (Dermanyssus gallinae) infestation: a broad impact parasitological disease that still remains a significant challenge for the egg-laying industry in Europe. Parasit Vectors 2017;10:357.

  2. William RW. An infestation of a human habitation by Dermanyssus gallinae (de Geer, 1778) (Acarina: Dermanyssidae) in New York resulting in sanguisugent attacks upon the occupants. Am J Trap Med Hyg 1958;7:627.

  3. Auger P, Nantel J, Meunier N et al. Skin acariasis caused by Dermanyssus gallinae (de Geer): an in-hospital outbreak. Can Med Assoc J 1979;120:700-3.