Skip to main content

Helbredseffekter af medicinske cannabisprodukter

Nyt systematisk review med metaanalyse samler viden fra 50 observationelle studier og 51 randomiserede forsøg.

Illustration: Colourbox
Illustration: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

25. okt. 2023
2 min.

Cannabis indeholder over 100 cannabinoider, hvor tetrahydrocannabidiol (THC) og cannabidiol er de to mest relevante i medicinsk sammenhæng. THC har misbrugspotentiale og kan inducere psykose, mens dette ikke er tilfældet for cannabidiol. Nyt systematisk review med metaanalyse medtager både observationelle studier og randomiserede forsøg med henblik på at samle viden om helbredseffekter af cannabisprodukter. Forfatterne konkluderer, at der er god evidens for ikke at bruge cannabis under opvæksten, til unge voksne med tilbøjelighed til psykisk sygdom, ved graviditet, og når man skal føre bil. De rapporterer også, at cannabidiol er effektiv ved epilepsi, især hos børn, og at andre cannabinoider kan være effektive ved multipel sklerose, kroniske smerter, inflammatorisk tarmsygdom og til palliation.

Professor Merete Nordentoft, Psykiatrisk Center København og Københavns Universitet, kommenterer: »På baggrund af den meget grundige analyse af den eksisterende litteratur konkluderer forfatterne, at der er overbevisende evidens for, at brug af cannabis er forbundet med risiko for psykose og depression, risiko for dårligere kognitiv funktion og – måske relateret hertil også – øget risiko for trafikulykker. Herudover er det også tydeligt, at cannabisforbrug under graviditeten øger risiko for tidlig fødsel. Disse sammenhænge har været kendt længe, men den aktuelle undersøgelse er den hidtil største, og de fundne resultater er derfor mere overbevisende. På grund af effekten på kognitiv funktion konkluderer forfatterne, at forbrug af cannabis bør undgås i ungdomsårene, hvor hjernen fortsat er under modning. I en del af den omfattende litteraturgennemgang fokuseres på effekten af brug af cannabidiol. I artiklen konkluderer forfatterne, at cannabidiol kan nedsætte risikoen for anfald ved epilepsi, og at der kan være positiv effekt på kroniske smerter ved multipel sklerose og på søvnbesvær i forbindelse med cancer. Det er endnu for tidligt at omsætte de fundne resultater til retningslinjer for behandling«.

Interessekonflikter ingen.