Skip to main content

Heparindosering til indlagte patienter med COVID-19

Til trods for flere relevante studier må spørgsmålet om optimal heparindosering til indlagte patienter med COVID-19 stadig betragtes som uafklaret.
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

28. okt. 2021
2 min.

Systemisk hyperkoagulation er et fremtrædende træk ved COVID-19, og det skønnes, at op mod 15% af patienter, som indlægges på hospital, har venøs tromboemboli. Heparinbehandling er derfor en obligat del af den behandlingspakke, som anvendes til disse patienter.

To nye artikler, der fokuserer på den optimale dosering af heparin, er for nylig blevet publiceret og bliver her kommenteret af overlæge Jørn Dalsgaard Nielsen, Frederiksberg og Bispebjerg Hospital: »Resultaterne af flere sideløbende studier af heparin i profylaktisk vs. terapeutisk dosis til indlagte patienter med COVID-19-infektion er præsenteret i to artikler: den ene med kritisk syge patienter og den anden med ikkekritisk syge patienter. Blandt de ikkekritisk syge fandt man 1% færre tromboser ved terapeutisk dosering, men til gengæld 1% flere større blødninger. Terapeutisk dosering medførte sjældnere forekomst af endepunktet ,større tromboser eller død’ (8,0% vs. 9,9%), men det var en åben undersøgelse, og man stoppede studiet straks, da man fandt den signifikante forskel. I gruppen af kritisk syge patienter medførte terapeutisk vs. profylaktisk heparindosis ingen signifikant forskel på incidensen af tromboser, blødninger eller overlevelse. Der er flere mulige forklaringer på de forskellige resultater i de to artikler. Heparin har antiinflammatorisk effekt, hvor terapeutisk dosis muligvis kan reducere risikoen for cytokinstorm og forværring af COVID-19-infektionen, men hvis terapeutisk dosis først gives efter, at cytokinstormen er udløst, udebliver denne effekt. Den manglende effekt af terapeutisk heparindosis blandt kritisk syge kan også skyldes, at 22,4% af patienterne i terapidosisgruppen ikke fik terapeutisk dosis, mens 51,7% af patienterne i profylaksedosisgruppen fik intermediær dosis. Det er en svaghed ved studiet, at der ikke er en mere detaljeret beskrivelse af heparinbehandlingen, hvor nogle fik ufraktioneret og andre lavmolekylært heparin én eller flere gange dagligt. Alt i alt giver artiklerne ikke anledning til ændring af de aktuelle retningslinjer fra Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase om anvendelse af lavmolekylært heparin til indlagte patienter med COVID-19-infektion«.

The ATTACC, ACTIV-4a, and REMAP-CAP Investigators. Therapeutic anticoagulation with heparin in noncritically ill patients with Covid-19. N Engl J Med 2021;385:790-802.

The REMAP-CAP, ACTIV-4a, and ATTACC Investigators. Therapeutic anticoagulation with heparin in critically ill patients with Covid-19. N Engl J Med 2021; 385:777-89.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen