Skip to main content

Hepatic metabolism of glucose analogs measured by dynamic Positron Emission Tomography and interpreted by compartment models - with special reference to the hepatic dual-input function

Cand.scient. Ole Lajord Munk: Forf.s adresse: PET Center, Nørrebrogade 44, DK-8000 Århus C. E-mail: olmunk@pet.auh.dk Forsvaret finder sted den 17. september 2004, kl.14.00, F-auditoriet, Bygning 10, Århus Sygehus. Bedømmere: Professor i medicinsk fysik Adriaan Lammertsma , Holland, Peter Ott og Leif Østergaard . Vejledere: Susanne Keiding, Søren B. Hansen og Albert Gjedde .

1. nov. 2005
2 min.

Ph.d.-afhandlingen er udfærdiget ved PET Centret, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Projektets mål var at validere eksisterende analysemetoder af billeder fra Positron Emissions Tomografi (PET) med fokus på leverens metabolisme af glukoseanaloger.

Fordeling og metabolisme af PET-sporstoffer beregnes med matematisk-fysiologiske modeller ved at sammenholde tidsforløbet af sporstofkoncentrationer i blod og væv. Leverens dobbelte blodforsyning komplicerer den nødvendige blodprøvetagning, og projektet er derfor baseret på målinger foretaget på grise. Afhandlingens hovedresultater inkluderer, at fuld kvantitativ analyse af leverens glukosemetabolisme kræver målinger fra begge leverens blodtilførsler, hvorimod traditionelt anvendte metoder baseret på arterielle blodprøver medfører systematiske afvigelser. Afhandlingen tilvejebragte ny viden om glukoseanalogers metabolisme i leveren, og biopsiforsøg påviste dannelsen af flere nye metabolitter af glukoseanalogen 18 F-fluorodeoxyglukose (18 FDG). Der blev demonstreret, at arteriel blodprøvetagning kan erstattes af PET-målinger i aorta, som direkte kan identificeres på PET-billederne. Endelig blev der udviklet en model til beregning af v. portae sporstofkoncentrationer med udgangspunkt i arteriel blodprøvetagning - resultater med carbonmonoxide (11 CO) PET-skanninger indikerer, at den nye model kan anvendes til identifikation af v. portae på PET-billeder. Afhandlingens perspektiv er en non-invasiv kvantitativ analyse af leverens glukosemetabolisme med PET. De lovende resultater taler for, at metoderne kan videreudvikle kvantitativ analyse af leverens funktion i patienter ved brug af PET.