Skip to main content

High-dose vitamin A supplementation with bacille Calmette-Guérin vaccine at birth

Læge Birgitte Rode Diness: Forf.s adresse: FF Ulriksgade 21, DK-2100 København Ø. E-mail: birgitte@diness.dk Forsvaret fandt sted den 26. juni 2007. Bedømmere: Henrik Friis, Marianne Jakobsen og Charles Stephensen, USA. Vejledere: Lektor Peter Aaby og Christine Stabell Benn.

10. aug. 2007
1 min.

Ph.d.-afhandlingen er baseret på et feltstudium udført ved Bandim Health Project i Guinea-Bissau og på analysearbejde foretaget på Statens Serum Institut, Afdelingen for Epidemiologisk Forskning. Studiets formål var at afklare, hvorvidt nyfødte i lavindskomstlande bør tilbydes højdosis-A-vitamin-tilskud ved fødslen sammen med deres calmette-vaccine (BCG-vaccine). Normalvægtige nyfødte (≥2.500 g) blev randomiseret til 50.000 IU A-vitamin eller placebo ved første kontakt med sundhedssystemet, hvor de også modtog calmettevaccine. Afhandlingen består af fire artikler, som belyser interventionen mulige bivirkninger og effekten på vaccinerespons, mæslinger og diarre, samt en sammenfatning og en femte artikel, som appendiks, der beskriver effekten på mortalitet. A-vitamin-tilskud var ikke associeret med bivirkninger og havde ikke negativ effekt på vaccineresponset. Antallet af mæslingetilfælde og diarreepisoder var lavere blandt drenge, der modtog A-vitamin, end blandt drenge, der modtog placebo. For piger synes effekten at være omvendt. Der var en signifikant interaktion mellem interventionen og køn. Der synes ikke på baggrund af studiet at være basis for at anbefale A-vitamin-tilskud sammen med calmettevaccine ved fødslen. Studiet understreger, at det er vigtigt i fremtidige studier af A-vitamin-tilskud at analysere effekten for drenge og piger separat.