Skip to main content

Histon-acetyl-transferase Tip60 regulerer pro-apoptotiske aktiviteter af transkriptionsfaktoren E2F1

MSc Raffaela Santoro: Forf.s adresse: Medical Biotechnology Center, Syddansk Universitet, J.B. Winsløws Vej 25, DK-5000 Odense C. E-mail: rsantoro@health.sdu.dk Forsvaret fandt sted den 28. april 2008. Bedømmere: Torben Ørntoft og Giovanni Blandino, Italien. Vejleder: Matthias Dobbelstein.

5. maj 2008
2 min.

Denne ph.d.-afhandling udgår fra Medical Biotechnology Center, Syddansk Universitet, hvor det eksperimentelle arbejde, der danner grundlag for afhandlingen, også er udført.

Formålet med ph.d.-projektet var at studere transkriptionsfaktorer pro-apoptotiske funktion af den E2F1 og dennes familiemedlemmer, samt relationen til histon-acetyl-transferase Tip60.

E2F1 blev oprindeligt klassificeret som et onkogen på baggrund af dens evne til at kontrollere cellecyklus i mange forskellige celletyper. Senere blev det kendt, at E2F1 spillede en dobbeltrolle i celledeling og inducering af apoptose. Siden da har forskere forsøgt at klarlægge E2F1's rolle i cancer. Specielt er det endnu uafklaret, hvorvidt aktiveringen af E2F1 ved kemoterapi spiller en afgørende rolle for eliminationen af cancerceller via apoptose, når tumorsuppressor p53 muteres eller deleteres, hvilket ofte forekommer ved humane cancerformer.

Tip60 er blevet identificeret som koaktivator af p53. Jeg var interesseret i at prøve at forstå, hvorvidt Tip60 har nogen effekt på aktiviteten af E2F1, samt hvorvidt en potentiel effekt vil kunne sammenlignes med effekten af E2F1's aktivitet på p53. Jeg fandt, at Tip60 er i stand til at omplacere E2F'er til subnukleære strukturer, der identificeres som PML-onkogene domæner, samt danne stabile komplekser med E2F1-5, hvilket ikke medieres af noget andet cellulært protein. Den region i E2F1, som er involveret i interaktionen med Tip60, er DNA-bindings-domænet. En konsekvens heraf er, at bindingen af E2F1 til Tip60, samt bindingen heraf til DNA, er indbyrdes uforenelige, hvilket pointeres ved det faktum, at Tip60-knock-down ved hjælp af siRNA viste sig at øge E2F1's og E2F2's evner til at binde til DNA. Inhibering af bindingen af E2F1 til DNA resulterede i en nedsat transkription af E2F-målgener. I overensstemmelse hermed fandt jeg ligeledes, at Tip60-knock-down øgede niveauet af E2F1-pro-apoptotiske målgener og sensibiliserede cellerne overfor kemoterapeutiske præparater, såsom topoisomerasehæmmeren camptothecin. På den anden side faldt Tip60-protein-niveauet markant, når cellerne blev udsat for camptothecin, som resultat af en øget omsætning af Tip60 via proteasomal nedbrydning.

Konklusionen herpå er, at Tip60 fungerer som en negativ regulator af E2F1, og nedbrydningen af Tip60 efter behandling med et DNA-skadende stof synes at tillade, at E2F1 binder til specifikke promotorer for at aktivere transkriptionen af pro-apoptotiske gener.