Skip to main content

Hjælper det patienter med stor rotator cuff-læsion at få indsat en resorberbar ballon med saltvand mellem acromion og caput?

Artroskopisk dekompression og bicepstenotomi alene er bedre end samtidig indsættelse af InSpace-ballon viser et randomiseret studie, der konkluderer, at der ikke er nogen fordele ved at anvende ballonen.
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Per Hölmich, per.hoelmich@regionh.dk

25. aug. 2022
2 min.

En irreparabel rotator cuff-læsion i skulderen er potentielt en alvorlig tilstand, der kan være invaliderende. En række forskellige behandlinger kan anvendes fra artroskopisk kirurgi til indsættelse af skulderprotese. I 2010 blev InSpace-ballonbehandlingen introduceret, og rundtomkring i verden er der siden indsat 29.000 InSpace-balloner (juli 2021). Metoden består af en artroskopisk operation med oprensning subakromielt og i leddet med efterfølgende indsættelse af ballonen. InSpace-ballonen er en bionedbrydelig ballon fyldt med isotonisk saltvand. Den fylder rummet ud mellem acromion og humerus og tilstræber således at holde caput nede på plads og undgå kollisionen mellem de to knoglestrukturer. I et dobbeltblindet randomiseret studie publiceret i The Lancet har man i et 1:1-design randomiseret mellem artroskopisk dekompression og bicepstenotomi ± indsættelse af InSpace-ballon (n = 56/61). Grupperne har fulgt identisk rehabilitering og efterundersøgelse. Oxford Shoulder Score ved 12 måneder var 34,3 (SD: ± 11,1) i kontrolgruppen og 30,3 (± 10,9) i InSpace-gruppen (p = 0,037). Der var ingen forskel på bivirkninger mellem de to grupper.

Overlæge Anne Kathrine Belling Sørensen fra Ortopædkirurgisk Adeling, Herlev-Gentofte Hospital, kommenterer: »Idéen om en ballonspacer i skulderen var besnærende, og metoden viste sig tilmed at kunne udføres artroskopisk, hurtigt og relativt nemt i rutinerede hænder. Evidensen var imidlertid sparsom og bestod i caseserier med få patienter. I dette første dobbeltblindede RCT udført på patienter med irreparable rotator cuff-læsioner, gennemsnitligt 4,3 cm i bredde, måtte det britiske multicenterstudie stoppe inklusionen efter den første interimanalyse grundet manglende effekt af behandlingen. Subgruppeanalyse viste tilmed, at kvinder opnåede et signifikant forringet resultat. Studiet vurderes veludført og overbevisende. InSpace-ballon kan derfor ikke anbefales til behandling af patienter med irreparable rotator cuff-læsioner. Behandlingen af disse patienter må fortsat anses for vanskelig, og en vis centralisering er nødvendig mhp. stadig udvikling og forskning på området. Sidste skud på stammen er superior capsular reconstruction, og selvom behandlingen er lovende, bør vi stadig sikre os den nødvendige evidens, før metoden tages i generel anvendelse«.

Metcalfe A, Parsons H, Parsons N et al. Subacromial balloon spacer for irreparable rotator cuff tears of the shoulder (START:REACTS): a group-sequential, double-blind, multicentre randomised controlled trial. Lancet. 2022;399(10339):1954-1963.

Interessekonflikter: ingen