Content area

|
|

Hjemmeopsamlede prøver til universel screening for urogenital Chlamydia trachomatis infektion

Forfatter(e)
Berit Andersen: Forf.s adresse: Forskningsenheden for Almen Medicin, Vennelyst Boulevard 6, 8000 Århus C, e-mail: ba@alm.au.dk Forsvaret finder sted fredag den 11. oktober kl. 14.00 i auditorium 3, Søauditoriet, Aarhus Universitet. Bedømmere: Jakob Kragstrup, Jens Ole Nielsen og Paul Lehn Andersen . Vejledere: Frede Olesen og Lars Østergaard .

Ph.d.-afhandlingen består af tre artikler - hvoraf de to er publicerede - samt en oversigt. Projektet udgår fra Forskningsenheden for Almen Medicin, Århus, infektionsmedicinsk afdeling, Skejby Sygehus og klinisk mikrobiologisk afdeling, Århus Kommunehospital.

Formålet med ph.d.-projektet var at belyse, hvordan hjemmeopsamlede prøver til undersøgelse for urogential C. trachomatis kan anvendes i et systematiseret screeningsprogram.

I et randomiseret design blev der udtaget 9.000 unge 21-23-årige bosiddende i Århus Amt, og disse modtog med posten et tilbud om test med hjemmeopsamlet prøve. I alt blev 39% af kvinderne og 27% af mændene i den mest intensive interventionsgruppe testet mod 9% af kvinderne og 1% af mændene i kontrolgruppen. Prævalens af infektion var 6% for mænd og 8% for kvinder. Deltagere fik tilsendt et spørgeskema om mulige prædiktorer for infektion. I en multivariat analyse defineredes tre egnede kriterier til at prædikere tilstedeværelsen af infektion. Ved at screene 63% af populationen kunne der identificeres 86% af infektionerne.

Desuden udførtes der en informationskampagne i Århus Amt for at rekruttere unge 21-23-årige til testning. I alt blev 119 kvinder (0,8%) og 64 mænd (0,4%) testet. Prævalensen af infektion var 8%.

Det konkluderes, at anvendelsen af hjemmeopsamlede prøver, som sendes direkte til unge, får væsentligt flere til at lade sig undersøge end nuværende strategi. Et populationsbaseret screeningsprogram vil ikke kunne erstattes af rekruttering via informationskampagner eller ved et selektivt screeningsprogram.

En eventuel implementering af et systematisk screeningsprogram kræver yderligere evaluering af strategien. Dette foregår for tiden i en medicinsk teknologivurdering (MTV) i Danmark.

Reference: 
Ugeskr Læger 2002;164(40):
Blad nummer: 

Right side

af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Kaja Kastberg Faurø | 30/09
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer