Content area

|
|

Hjerte-CT eller koronarangiografi til udredning af patienter med mistanke om stabil iskæmisk hjertesygdom

Stort europæisk studie med dansk deltagelse viser, at udredning med hjerte-CT er lige så effektivt som den invasive koronarangiografi og associeret til færre komplikationer.
Illustration: Colourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Hjerte-CT anvendes med stigende hyppighed til udredning af patienter med mistanke om stabil koronararteriesygdom. Undersøgelsen er ikkeinvasiv og har en høj sensitivitet, men er ikke blevet sammenlignet direkte med koronarangiografi (KAG) i større patientmaterialer med langtidsopfølgning. Nyt europæisk multicenterstudie med dansk deltagelse har randomiseret over 3.500 patienter til enten hjerte-CT eller KAG og opgjort incidensen af komplikationer til procedurerne og af kardiovaskulære udfald og død i 3,5 år. Forfatterne rapporterer, at risikoen for kardiovaskulære udfald var ens i de to grupper, men at der var færre komplikationer i gruppen, som blev udredt med hjerte-CT.

Professor Axel Diederichsen, Hjertemedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet, kommenterer: »Studiet er et af flere, som undersøger, hvordan vi bedst udreder angina pectoris. I tidligere studier konkluderes, at hjerte-CT sammenlignet med myokardieskintigrafi eller en cykeltest reducerer incidensen af fremtidigt akut myokardieinfarkt. I det nye studie sammenlignes hjerte-CT med KAG, og her findes der ingen forskel i akut myokardieinfarkt (AMI), apopleksi eller hjerte-kar-død. Derimod var der flere procedurerelaterede komplikationer til den invasive KAG. Resultatet er næppe så overraskende, fordi det er velkendt, at hjerte-CT har en høj sensitivitet og er derfor egnet til at udelukke signifikante stenoser. Samtidig er det også velkendt, at perkutan intervention (PCI) og bypass i langt de fleste tilfælde næppe forebygger AMI eller hjerte-kar-død ved stabil angina. Studiet kan dog kritiseres for at inkludere mange patienter med lav risiko, hvorfor det måske ikke er repræsentativt for patienter med høj risiko. Der er enighed om at tilråde sund livsstil, forebyggende statiner og acetylsalicylsyre foruden antianginøs behandling, mens KAG med efterfølgende PCI er relevant, hvis anginasymptomer giver patienten en nedsat livskvalitet. Studiet medfører næppe de store ændringer i Danmark, men bekræfter den aktuelle danske praksis, som er, at nyhenviste anginapatienter primært bør evalueres med hjerte-CT«.

The DISCHARGE Trial Group. CT or invasive coronary angiography in stable chest pain. N Engl J Med. 2022;386(17):1591-602.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Christina Hjørnet Kamper | 28/06
3 kommentarer
af Henrik Keller | 27/06
4 kommentarer
af Jerzy Miskowiak | 27/06
1 Kommentar
af Annette Randløv | 26/06
19 kommentarer
af Mogens Stubkjær Hüttel | 26/06
5 kommentarer
af Peter Søndergaard | 25/06
1 Kommentar
af Andreas Gothardt Lundh | 24/06
1 Kommentar
af Claus Mathias Harbeck | 23/06
5 kommentarer