Skip to main content

Hjerte–MR-skanning og SPECT til forudsigelse af kardiovaskulære hændelser

Head-to-head undersøgelse af hjerte MR og SPECT i patienter med mistænkt iskæmisk hjertesygdom

Redigeret af Per Lav Madsen, lav.madsen@gmail.com

13. sep. 2016
2 min.

Head-to-head undersøgelse af hjerte MR og SPECT i patienter med mistænkt iskæmisk hjertesygdom

Single-photon emission computed tomography (SPECT) har længe været den mest brugte teknik til ikkeinvasivt at bestemme myokardieperfusionsdefekter, og størrelsen af defekterne har kunnet korreleres til senere kardiovaskulære events. Magnetisk resonans(MR)-skanning er en nyere teknik, der i CE-MARC-studiet for nylig har vist samme sensitivitet og specificitet som SPECT til vurdering af myokardieperfusion. CE-MARC-studiet har nu femårsopfølgningsdata. I studiet deltog 752 patienter, som man havde mistanke om havde iskæmisk hjertesygdom, og de fik foretaget både SPECT og hjerte-MR-skanning. Man opgjorde kardiovaskulær død, ikkeplanlagt revaskularisering og hospitalindlæggelse af kardiovaskulær årsag. Af de 628 patienter, der fik foretaget både hjerte-MR-skanning, SPECT og angiografi, havde 16,6% mindst en kardiovaskulær event. Perfusionsdefekter på hjerte-MR-skanning (hazard ratio (HR): 2,77 (95% konfidens-interval (KI) 1,85-4,16); p < 0,001) og SPECT (HR: 1,62 (95% KI 1,11-2,38); p < 0,014) var begge stærke prædiktorer af kardiovaskulære events. Efter statistisk justering for andre kardiovaskulære risikofaktorer, resultatet af angiografi og initial behandling var det imidlertid kun hjerte-MR-skanning, der forblev en selvstændig prognostisk prædiktor. Forfatterne konkluderer, at man vha. hjerte-MR-skanning bedre kan forudsige iskæmiske events end vha. SPECT.

Overlæge Philip Hasbak, Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET, Rigshospitalet, og overlæge dr.med. Per Lav Madsen, Kardiologisk Afdeling, Herlev Hospital, kommenterer i fællesskab: »Studiets resultat, der stammer fra et enkelt high-volume-center med høj ekspertise i både hjerte-MR-skanning og SPECT, kan sammenlignes med resultater, der kan opnås på centre i Danmark. Gadoliniumperfusions-hjerte-MR-skanningsteknik er ikke vanskelig og kan i de fleste centre startes med begrænset træning i hjerte-MR-skanning. Forskellene mellem teknikkerne er dog ikke større, end at det begge teknikker kan benyttes i daglig klinik og valg må afhænge af lokal tilgængelighed af hhv. SPECT og hjerte-MR-skanning. SPECT overgås i de fleste studier af PET, hvortil tilgængeligheden i de fleste centre imidlertid er mindre. Et interessant yderligere studie vil være at sammenligne hjerte-MR-skanning head-to-head med 82-rubidium PET, da det endnu ikke er afgjort, hvilken af de to teknikker der må betragtes som guldstandard for ikkeinvasiv bestemmelse af myokardieperfusionsdefekter.

Greenwood JP, Herzog BA, Brown JM et al. Prognostic value of cardiovascular magnetic resonance and single-photon emission computed tomography in suspected coronary heart disease: long-term follow-up of a prospective, diagnostic accuracy cohort study. Ann Intern Med 10. maj 2016 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: ingen