Content area

|
|

HMG-CoA reductase inhibitors and heart rate variability

Forfatter(e)
1. reservelæge Sam Riahi: Forf.s adresse: Kardiologisk afdeling, DK-9100 Aalborg Sygehus. E-mail: samriahi@stofanet.dk Forsvaret fandt sted den 3. juni 2005, Aalborg Sygehus. Bedømmere: Mogens Lytken Larsen, Steen Pehrson og lektor Johannes Jan Struijk . Vejledere: Egon Toft, Erik Berg Schmidt og Jeppe Hagstrup Christensen .

Denne ph.d.-afhandling udgår fra Center for sansemotorisk interaktion, Aalborg Universitet, i samarbejde med kardiologisk afdeling, kardiovaskulær forskningsenhed på Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital.

Mange store randomiserede kliniske studier har vist, at behandling med HMG-CoA reduktasehæmmere (statiner) reducerer mortalitet og morbiditet hos patienter med iskæmisk hjertesygdom og høj risiko herfor. Nogle studier tyder på, at denne effekt kan optræde relativt tidligt efter start på statin-behandling og har forstærket teorien om andre effekter end en lipidregulerende effekt af statiner. Ligeledes har flere in vitro- og dyreeksperimentelle studier peget på andre effekter af statiner end den lipidsænkende effekt (de såkaldte pleiotrope effekter), som eksempelvis en antiinflamatorisk effekt, en plaquestabiliserende effekt, en antioxidant effekt, og en antithrombotisk effekt. Desuden har der været enkelte rapporter om en gunstig effekt af statiner på HRV, som er en kendt risikomarkør for pludselig hjertedød.

Formålet med dette ph.d.-studie var at undersøge, om statinbehandling har en effekt på HRV og på ventrikulære arytmier. Arbejdet bestod af tre studier.

  1. En observationel undersøgelse af sammenhængen mellem statinbehandling og HRV hos patienter henvist til elektiv koronarangiografi.

  2. Et observationelt studie af HRV og ventrikulære arytmier hos patienter med iskæmisk hjertesygdom, som er behandlet med en ICD, i relation til statinbehandling.

  3. Et randomiseret, placebokontrolleret, dobbeltblindet, overkrydsningsstudie hos tidligere koronar bypassopererede patienter, behandlet med højdosis atorvastatin/placebo med henblik på at undersøge en effekt af statin på HRV.

Samlet støtter studierne ikke hypotesen om, at statiner påvirker HRV eller nedsætter risikoen for ventrikulære arytmier.

Reference: 
Ugeskr Læger 2005;167(32):
Blad nummer: 

Right side

af Simon Graff | 27/09
4 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer
af Thomas Edgar Lauritzen | 17/09
1 Kommentar
af Claus Bisgaard | 16/09
4 kommentarer
af Robert F. Chouinard | 09/09
1 Kommentar