Content area

|
|

Høj risiko for lungeemboli ved COVID-19

Lungeemboli uden ledsagende dyb venetrombose var en hyppig og alvorlig komplikation til svær infektion med SARS-CoV-2.
Foto: Colourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Mange artikler har rapporteret høj forekomst af tromboemboliske komplikationer hos patienter med coronavirus disease 2019 (COVID-19). I en ny analyse fra intensivafdelingerne på to hollandske universitetshospitaler fremgår det, at 75 af 184 patienter udviklede en tromboembolisk komplikation, som i 87% af tilfældene var lungeemboli. Patienter, som i forvejen var i antikoagulansbehandling, havde en signifikant lavere risiko (hazard ratio (HR) = 0,29). Udvikling af lungeemboli var en signifikant prædiktor for død (HR = 5,4).

Overlæge Jørn Dalsgaard Nielsen, Frederiksberg og Bispebjerg Hospital, kommenterer: »Artiklen viser, som mange andre artikler, at trombose er et fremtrædende træk ved COVID-19. Det er bemærkelsesværdigt, at et stort antal patienter fik lungeemboli, mens der kun var én patient med underekstremitets-DVT [dyb venetrombose]. I epidemiologiske undersøgelser af venøs tromboemboli forekommer DVT typisk dobbelt så hyppigt som lungeemboli. Det tyder på, at der ved COVID-19 oftest er tale om en anden patogenese: trombedannelse i lungerne startende som mikrovaskulær trombose og bredende sig til subsegmentære og segmentære okklusioner. COVID-19 medfører en svær inflammatorisk reaktion med cytokinstorm og aktivering af komplement og koagulation, oftest først i lungerne, men senere kan alle organer eventuelt blive angrebet. Kraftig stigning i D-dimer afspejler omfanget af fibrindannelse. Til forebyggelse af fibrinudfældninger anbefales behandling med lavmolekylært heparin i profylaksedosis stigende til terapeutisk dosis ved fortsat stigning i D-dimer. Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase har på www.DSTH.dk lagt en vejledning om tromboseprofylakse ved COVID-19«.

Klok FA, Kruip MHJA, van der Meer NJM et al. Confirmation of the high cumulative incidence of thrombotic complications in critically ill ICU patients with COVID-19: an updated analysis. Thromb Res 30. apr 2020 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: ingen.

Blad nummer: 

Right side

af Simon Graff | 27/09
4 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer
af Thomas Edgar Lauritzen | 17/09
1 Kommentar
af Claus Bisgaard | 16/09
4 kommentarer
af Robert F. Chouinard | 09/09
1 Kommentar