Content area

|
|

Hormonterapi i klimakteriet og risiko for brystkræft

Risikoen varierer med typen af substitutionsterapi og er højest for kombinationspræparater og ved langvarig behandling.
Foto: Colourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Østrogentilskud efter menopausen kan afhjælpe atrofiske forandringer i slimhinder og hedeture, men klimakteriel hormonterapi øger risikoen for brystkræft. En ny artikel, som omfatter to case-kontrol-studier med næsten 100.000 kvinder med brystkræft og ca. 450.000 kontroller og er baseret på de engelske alment praktiserende læges databaser, estimerer risikoen for brystkræft relateret til typen og varigheden af hormonel terapi. Studiet bekræfter øget risiko ved anvendelse af hormoner (ever use), som var forhøjet med ca. 20% (oddsratio (OR) på 1,21) og var højest for en kombination af østrogen-gestagen (OR = 1,26) og lavest for østrogen alene (OR = 1,06). Studiet viser, at risikoen er størst ved langvarig behandling og falder relativt hurtigt efter behandlingsophør.

Professor og overlæge Ellen Christine Leth Løkkegaard, Københavns Universitet og Nordsjællands Hospital, kommenterer: »Denne analyse bekræfter den øgede risiko for brystcancer ved anvendelse af menopausal hormonbehandling, men finder lidt lavere risikoestimater og hurtigere fald i risikoen efter behandlingsophør sammenlignet med en stor metaanalyse fra 2019. Det skyldes formentlig, at man udregner risiko for recent use inden for 1-5 år før inklusionen i studiet, og efter fem år kategoriseres kvinder som past users. En sensitivitetsanalyse med ændret definition til 1-2 år for recent use og efter to år for past use viser, at kombineret behandling i 3-4 år forhøjer OR fra 1,5 til 1,7 og ved 5-9 års behandling fra 1,7 til 2,0. Disse estimater er sammenlignelige med metaanalysens estimater. Ligeledes er effekten af tidligere brug med denne definition signifikant øget for kombinationsbehandling i over ti år og for ren østrogenbehandling i over tre år. Studiet belyser risikoen ved forskellige typer østrogen og gestagen og finder højest risiko ved norethisteron-, levonorgestrel- og medroxyprogesteronholdige kombinationspræparater og den laveste risiko med kombinationspræparat med gestagenet dydrogesteron, der ikke har androgen- eller østrogenaktivitet. Dette produkt er ikke markedsført i Danmark. Et vigtigt fund er, at studiet finder samme forhøjede risiko ved oral og dermal hormonadministration og bekræfter, at der ikke er øget risiko for brystcancer ved vaginal østrogenbehandling«.

Vinogradova Y, Coupland C, Hippisley-Cox J. Use of hormone replacement therapy and risk of breast cancer: nested case-control studies using the QResearch and CPRD databases. BMJ 2020;371:m3873.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Mats Lindberg | 22/05
1 Kommentar
af Peter Gjersøe | 21/05
3 kommentarer
af Mia Gall Grandahl | 20/05
1 Kommentar
af Bahast Biuk | 19/05
1 Kommentar
af Jesper Kolbeck | 16/05
3 kommentarer
af Sven Refslund Poulsen | 15/05
5 kommentarer
af Jacob Nielsen | 14/05
5 kommentarer