Skip to main content

Hornhindetransplantation grundet overset gonorroisk konjunktivitis

Jacob Tolstrup1, 2, 3, Maria Voss Kyhn4 & Jan Gerstoft3

20. maj 2019
5 min.

Gonorroisk konjunktivitis skyldes infektion med bakterien Neisseria gonorrhoeae, kaldet gonokok, som forårsager gonorré, der betegnes som en seksuelt overførbar infektion (SOI). Smitte kan ske ved slimhinde til slimhinde-kontakt med en inficeret person – typisk ved seksuel kontakt – og kan også ske ved slimhindekontakt med inficeret præsperm, sperm, spyt, udflåd og urin og
i sjældne tilfælde med inficeret pus fra bylder eller blod ved dissemineret gonorréinfektion. Øjet kan inficeres ved direkte inokulation, autoinokulation eller under en vaginal fødsel.

Kardinalsymptomerne på gonorroisk konjunktivitis er et inflammeret øje med hævelse af øjenlåget samt pusdannelse. Normalt opstår infektionen først i det ene øje og kan progrediere til det kontralaterale [1].

Her præsenteres et forløb hos en mand, der havde sex med mænd (MSM), med en for sent diagnosticeret gonorroisk konjunktivitis, hvilket medførte perforation af hornhinden og dermed en hornhindetransplantation. Dette resulterede i et permanent let nedsat syn på venstre øje.

SYGEHISTORIE

En 42-årig tidligere øjenrask MSM fik på tredjedagen efter et samleje, hvor han fik sperm i øjenene, tåreflåd fra begge øjne. På førstedagen fra symptomdebut blev højre øje rødt og hævet, og egen læge iværksatte behandling med chloramphenicoløjendråber. På andendagen blev tilstanden kraftigt forværret, og der tilkom lysskyhed og smerter, hvorfor egen læge henviste til en øjenafdeling. Her observerede den vagthavende læge, at øjenomgivelserne omkring højre øje var hævede, samt at der var purulent flåd og hæmoragisk kemose. Ved journalgennemgang fremgik det, at patienten et halvt år forinden havde haft rektal klamydia to gange og før det syfilis. I den forbindelse fortalte patienten, at han deltog i et klinisk studie, hvor han fik pre-exposure prophylaxsis, som har beskyttende effekt mod hiv-smitte, men ikke mod kønssygdomme.

En kviktest for adenovirus var positiv, og diagnosen blev adenovirus-keratokonjunktivitis. Patienten blev sat i 14 dages behandling med øjendråber indeholdende chloramphenicol og dexamethason. Forinden blev der taget en corneapodning for bakterier, svampe, herpes simplex-virus og varicella zoster-virus.

Frem til tiendedagen fra symptomdebut tiltog hævelsen, pusdannelsen og smerterne i højre øje, og venstre øje afficeredes også (Figur 1). Patienten kontaktede øjenafdelingen for at få svar på sin corneapodning, som viste normal hudflora med stafylokokker.

(Foto: Gengivet med tilladelse fra patienten)

På fjortendedagen fra symptomdebut fik han en kontroltid i en privat øjenklinik. Her konstaterede man hul på hornhinden på venstre øje med prolaps af regnbuehinden. Han blev indlagt akut på en øjenafdeling, og først da opstod der mistanke om gonorroisk konjunktivitis. Han fik foretaget lokaliseret hornhindetransplantation af det afficerede korneale område og blev sat i behandling med forskellige øjendråbepræparater i form af azithromycin, tobramycin, dexamethason og prednisolon. Desuden fik han en intramuskulær injektion med ceftriaxon 500 mg som engangsdosis.
En podning fra konjunktiva fra indlæggelsestidspunktet var positiv for N. gonorrhoeae.

DISKUSSION

Behandlingen af gonorroisk konjunktivitis (Tabel 1) skal ske øjeblikkeligt, da en ubehandlet gonorroisk konjunktivitis kan føre til destruktion af øjenæblet inden for et par døgn. Hos patienten i sygehistorien forelå der ingen dyrkning og resistensbestemmelse, som kunne have givet et billede af, om gonokokken var resistent over for chloramphenicol, som patienten blev behandlet med initialt, og som gonokokker normalt er følsomme over for.

Det er vigtigt at kende til højrisikogrupperne for gonorrésmitte, hvilket er seksuelt aktive kvinder og mænd i alderen 15-29 år (europæiske tal) og i mange lande etniske minoriteter samt MSM [2]. Risikofaktorerne for gonorrésmitte omfatter en tidligere eller nuværende infektion med en SOI, nye seksualpartnere, mere end en seksualpartner, en seksualpartner, der har andre seksualpartnere, en seksualpartner med en SOI, inkonsekvent brug af kondom blandt personer, der ikke er i et gensidigt monogamt forhold, og udveksling af sex for penge eller stoffer [3].

Den seneste opgørelse af gonorrétilfælde i Danmark er fra 2017 og talte 3.480 registrerede tilfælde [4], hvilket næsten er en 20-fold stigning fra 1996 [5].
I 2017 var der tre tilfælde af gonorroisk konjunktivitis. Det ene var det her omtalte tilfælde, som dog ikke er medtaget i opgørelsen, og de to andre var hos nyfødte børn [4].

På trods af at gonorroisk konjunktivitis forekommer sjældent, skal de senere års stigning i antallet af gonorrétilfælde, en klassisk klinisk fremtræden med pusdannelse, rødme og hævelse af øjenomgivelserne samt det, at en patient tilhører en højrisikogruppe for gonorrésmitte, føre til, at man har gonorroisk konjunktivitis in mente.

I denne sygehistorie resulterede en for sen diagnostik og behandling af en gonorroisk konjunktivitis i et permanent let nedsat syn på venstre øje.

Korrespondance: Jacob Tolstrup.
E-mail: jacobpeter.tolstrup@gmail.com

Antaget: 7. marts 2019

Publiceret på Ugeskriftet.dk: 20. maj 2019

Interessekonflikter: ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk

Taksigelse: Lene Pors Jensen, Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet, takkes for hvervning af case. Ulrikka Nygaard, BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet, takkes for hjælp til Tabel 1.

Summary

Jacob Tolstrup, Maria Voss Kyhn & Jan Gerstoft:

Corneal graft due to an overlooked gonorrhoeal conjunctivitis

Ugeskr Læger 2019;181:V10180741

In this case report, a 42-year-old man who had sex with other men presented with conjunctivitis, which later was diagnosed as gonorrhoeal conjunctivitis. Gonorrhoeal conjunctivitis is associated with a high risk of severe eye infections and resulting complications. It is important to perform swabs for gonorrhoea from all relevant anatomical locations. Through complete microbiological diagnostics and treatment with recommended antibiotics, a gonorrhoeal conjunctivitis infection can be effectively treated.

Referencer

LITTERATUR

  1. Churchward CP, Alany RG, Kirk RS et al. Prevention of ophthalmia neunatorum caused by Neisseria gonorrhoeae using a fatty acid-based formulation. MBio 2017;8. pii: e00534-17.

  2. Bignell C, Unemo M, Radcliffe K et al. 2012 European guideline on the diagnosis and treatment of gonorrhoea in adults. Int J STD AIDS 2013;24:85-92.

  3. Le Fevre ML, U.S. Preventive Services Task Force. Screening for chlamydia and gonorrhea. Ann Intern Med 2014;161:902-10.

  4. Sundhedsstyrelsens meldesystem for smitsomme sygdomme. Gonorré 2017. EPI-NYT Uge 34/35 2018.

  5. Sundhedsstyrelsens meldesystem for smitsomme sygdomme. Gonorré 1999. EPI-NYT Uge 25 2000.