Content area

|
|

Hospitalskontakter med ikke-COVID-relateret sygdom under coronapandemien i Danmark

Under og imellem de to lockdownperioder var der færre indlæggelser, men højere 30-dagesmortalitet efter indlæggelse for flere ikkecoronarelaterede tilstande.
Foto: Colourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Coronapandemien har påvirket vores sundhedsadfærd, og flere studier har påvist færre henvendelser til hospitalerne i løbet af pandemien for de ikke-COVID-relaterede diagnoser. Nyt dansk landsdækkende studie beskriver det samlede billede med hensyn til hospitalsindlæggelser og hospitalsrelateret mortalitet for en række forskellige sygdomsgrupper. Forfatterne skelner mellem forskellige tidsperioder, herunder perioden før den første lockdown, selve den første lockdown, mellem lockdowns-perioden, perioden, hvor samfundet gradvist åbnede op, og til sidst den anden lockdown. Under begge lockdowns blev der observeret en reduktion af alle indlæggelser (30% fald under den første og 22% under den anden). Samtidig var der en højere 30-dagesmortalitet for flere store sygdomsgrupper under begge lockdowns. Imellem de to lockdowns var der også højere mortalitet for lungesygdomme, cancer, pneumoni og sepsis.

Overlæge, lektor Reimar Wernich Thomsen, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitet, kommenterer: »Bodilsen et al’s studie er simpelt, nødvendigt og velgennemført. Det viser – igen – at danske data kan levere solide populationsbaserede svar på vigtige kliniske og samfundsmæssige spørgsmål. Data fjerner enhver tvivl om, at en lille ubuden gæst kaldet SARS-CoV-2 har disrupted sundhedsvæsenet i 2020 og forårsaget collateral damage. Et fald i hospitalskontakter under lockdown på f.eks. 35% for KOL og 26% for hjertesvigt er jo ganske voldsomt, med trods alt ,kun’ et ca. 10%-fald i nye AMI- eller apopleksitilfælde. Man har tydeligvis stilet mod så vidt muligt at undgå indlæggelse af ældre og komorbide patienter i COVID-19-højincidensperioder. Om den højere 30-dagesdødelighed så primært skyldes midlertidig frasortering af de mildeste tilfælde, eller om forsinket behandling i et sundhedsvæsen presset i knæ også har bidraget, det får vi nok aldrig fastslået med sikkerhed«.

Bodilsen J, Nielsen PB, Søgaard M et al. Hospital admission and mortality rates for non-covid diseases in Denmark during covid-19 pandemic: nationwide population based cohort study. BMJ 2021;373:n1135.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Torben Mahneke | 22/10
1 Kommentar
af Flemming Amter | 19/10
1 Kommentar
af Henrik Dibbern | 18/10
1 Kommentar
af Jens Langhoff-Roos | 17/10
3 kommentarer
af Tomas Christensen Kjær | 16/10
1 Kommentar
af Lars Lindberg Andersen | 15/10
1 Kommentar
af Johan Tommy Robert Wallentin | 14/10
1 Kommentar