Content area

|
|

HPV-vaccinations dækning er ringest blandt seksuelt aktive unge piger

Forfatter(e)
Redigeret af Jacob Pontoppidan Thyssen, jacob.pontoppidan.thyssen@regionh.dk

> Sex Transm Infect

I England har sundhedsmyndighederne vurderet, at vaccination imod humant papillomvirus (HPV) skal ske hos mindst 80% for at opnå en signifikant reduktion af cervixcancer. I og med, at kun 66% af målgruppen fik alle tre vaccinationer i vaccinationsprogrammets første tre år, leder man naturligt efter årsager til den lave tilslutning. Engelske forskere har derfor lavet en spørgeskemaundersøgelse mhp. at bestemme, hvorvidt 13-19-årige piger, der kom til undersøgelse på 32 venerologiske klinikker i England, i samme grad som en kontrolgruppe af piger fra baggrundsbefolkning havde gennemført HPV-vaccination.

I alt 2.247 piger deltog i undersøgelsen. Ved sammenligning med data fra baggrundsbefolkningen var der en højere forekomst af tidlig seksuel debut (< 16 år, 52% vs. 38%), tidligere kønssygdom (25% vs. 4%), fravær af uddannelse eller job (8% vs. 2% blandt de 16-årige) blandt pigerne, der besøgte de venerologiske klinikker. 74% havde på et tidspunkt fået tilbudt vaccination mod HPV; en andel, der var lavere blandt piger fra London med en ikkekaukasid baggrund, som ikke var under uddannelse eller i job, og som tidligere havde haft kønssygdom (alle med p < 0,05). Kun 65% af dem, der havde fået tilbuddet, gennemførte vaccinationen, igen med en lavere forekomst blandt piger med de netop listede karakteristika (alle med p < 0,05). Samlet set havde kun 47% af pigerne i undersøgelsen gennemført de tre vaccinationer med HPV på undersøgelsestidspunktet.

Fungerende overlæge Helle Kiellberg Larsen, Dermato-venerologisk afdeling, Bispebjerg Hospital, kommenterer: »Undersøgelsen er interessant med de forbehold, kvantitative spørgeskemaundersøgelsesbaserede studier har. Den bekræfter en lavere vaccinationsdeltagelse i HPV-vaccinationsprogrammet for bl.a. en catch-up-population, ligesom det sås i Australien i forhold til det skolebaserede HPV-vaccinationsprogram og også er set herhjemme i forhold til børnevaccinationsprogrammet. Undersøgelsen tyder også på, at den sociale skævvridning, vi så herhjemme blandt de rige kommuners unge kvinder i forhold til de mindre velstillede kommuners unge kvinder, der selv betalte for HPV-vaccinen før introduktion i HPV-vaccinationsprogrammet, tilsyneladende også ses, når vaccinen tilbydes gratis. Studiet lægger op til en ekstra indsats for at få vaccineret unge kvinder med lavere social status, og man foreslår i artiklen, om man skulle kunne tilbyde HPV-vaccination på de venerologiske klinikker, hvilket 43% af de adspurgte anførte som ønske i spørgeskemaundersøgelsen. Man valgte initialt den bivalente HPV-vaccine i England trods dokumenteret markant stigning i antallet af kondylomer over en 30-årig periode, netop indberettet fra de venerologiske afdelinger, men skiftede til den quadrivalente HPV-vaccine september 2012«.

Blad nummer: 

Right side

af Christina Hjørnet Kamper | 28/06
3 kommentarer
af Henrik Keller | 27/06
4 kommentarer
af Jerzy Miskowiak | 27/06
1 Kommentar
af Annette Randløv | 26/06
19 kommentarer
af Mogens Stubkjær Hüttel | 26/06
5 kommentarer
af Peter Søndergaard | 25/06
1 Kommentar
af Andreas Gothardt Lundh | 24/06
1 Kommentar
af Claus Mathias Harbeck | 23/06
5 kommentarer