Content area

|
|

Human adipose tissue, hepatic and skeletal muscle lipid metabolism during exercise and postexercise in the postprandial state

Forfatter(e)
Læge Lotte Hahn Enevoldsen: Forf.s adresse: Bakkevej 34, DK-2830 Virum. E-mail: lhe01@bbh.hosp.dk Forsvaret finder sted den 24. november 2005, kl. 15.00, Rødt Auditorium, Bygning 9, 1. sal, H:S Bispebjerg Hospital. Bedømmere: Jens Juul Holst, Bjørn Richelsen og Geoff Gibbons . Vejledere: Jens Bülow og Lene Simonsen .

Ph.d.-afhandlingen udgår fra Klinisk Fysiologisk/nuklearmedicinsk Afdeling, H:S Bispebjerg Hospital. Det er veldokumenteret, at en hæmmet postprandial lipoproteinmetabolisme er særskilt involveret i udvikling af sygdomme som type 2-diabetes, hypertension og aterosklerose. Fedtvævet, leveren og skeletmuskulaturen er de tre vigtigste væv/organer involveret i regulering af lipidmetabolismen. Vor forhåndenværende viden om den præcise regulering af disse væv/organer under og efter muskelarbejde i den postprandiale situation er dog begrænset. Formålet med afhandlingen var at belyse den kombinerede effekt af muskelarbejde og fødeindtag på lipidmetabolismen undersøgt dels på helkropsniveau og dels på regionalt vævsniveau (fedtvæv, lever og skeletmuskulatur) hos raske, unge, normalvægtige mænd. Helkrops-energiomsætningshastigheden blev bestemt ved hjælp af indirekte kalorimetri. Regionale nettosubstratfluxer i fedt-væv, skeletmuskulatur og splanknikus blev bestemt ved hjælp af direkte invasiv måling af blodets arterio-venøse metabolit-differencer kombineret med lokal vævsgennemblødning (Ficks Princip). I skeletmuskulaturen fandt vi, at moderat fysisk aktivitet umiddelbart postprandialt fører til øget optagelse af plasmatriacylglycerol (TAG). På trods af dette medfører muskelarbejde udført umiddelbart efter et måltid til en hurtigere stigning i plasma-TAG. Denne paradoksale stigning kan vi dog ikke forklare med ændringer i TAG-metabolismen i hverken fedtvæv, splanchnicus eller den arbejdende skeletmuskulatur. Disse observationer understreger betydningen af en nøje tidsmæssig koordinering mellem fødeind-tagelse og fysisk aktivitet i relation til reguleringen af den cirkulerende lipidkoncentration.

Reference: 
Ugeskr Læger 2005;167(47):
Blad nummer: 

Right side

af Simon Graff | 27/09
4 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer
af Thomas Edgar Lauritzen | 17/09
1 Kommentar
af Claus Bisgaard | 16/09
4 kommentarer
af Robert F. Chouinard | 09/09
1 Kommentar