Skip to main content

Hver sjette patient indlagt på grund af synkope har lungeemboli

I denne artikel blev over 500 patienter, som var akut indlagt med førstegangssynkope, udredt for lungeemboli, uanset om synkopen kunne have en anden forklaring – resultatet var en overraskende høj forekomst af lungeemboli.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox (Foto: Michele Constantini / Altopress)

Peter Lange

9. nov. 2016
2 min.

Alle klinikere ved, at diagnosen af lungeemboli kan være svær. Symptomerne kan være diffuse og afhænger af blodproppens størrelse, antallet af embolier samt i høj grad også af patientens præmorbide status. Af samme grund er forekomst af lungeemboliblandt indlagte patienter svær at gøre op. Selv om man i de kliniske lærebøger kan læse, at synkope godt kan være en manifestation af lungeemboli, findes der ikke gode opgørelser, som kan belyse, hvor ofte lungeemboli er den bagvedliggende årsag til akut besvimelse.

I dette studie blev synkope defineret som pludseligt tab af bevidsthed, som varede under 1 min, med efterfølgende spontan bedring, hvor åbenlyse årsager som hovedtraume, epileptisk anfald og apopleksi kunne udelukkes. I alt 560 patienter, som blev indlagt på grund af førstegangsbesvimelse på 11 italienske hospitaler, blev inkluderet i undersøgelsen og gennemgik en systematisk diagnostisk udredning for at udelukke lungeemboli. Udredningen var baseret på retningslinjer fra det Europæiske Kardiologiske Selskab og omfattede vurdering af den kliniske sandsynlighed for lungeemboli ved hjælp af Wells score og måling af D-dimer efterfulgt af CT-angiografi eller ventilationsperfusionsscintigrafi hos dem, som ikke kunne tåle røntgenkontrast.Wells score anvendes også i Danmark og omfatter prædisponerende faktorer, hæmoptyse, hurtig puls, tegn på DVT og en klinisk vurdering af, om patienten kunne fejle noget andet, f.eks. lungebetændelse. I den nye undersøgelse publiceret i New England Journal of Medicine kunne man hos 330 ud af de 560 inkluderede patienter på baggrund af lav klinisk sandsynlighed kombineret med negativ D-dimer udelukke emboli. Blandt de resterende 230 patienter blev lungeemboli påvist hos 97 patienter, hvilket svarer til 42% af denne gruppe og til 17% af hele kohorten – det vil sige, at blandt de 560 inkluderede patienter med synkope kunne lungeembolipåvises hos ca. hver sjette patient.

Overlæge Jørn Dalsgaard Nielsen, Frederiksberg Hospital:”Det interessante ved undersøgelsen er, at hele 45 af 355 patienter (13%), hvor man havde en mulig alternativ forklaring på synkopen, faktisk viste sig at have lungeemboli. Det indebærer, at alle synkopepatienter med ikkelav Wells score og forhøjet D-dimer bør have foretaget billeddiagnostisk undersøgelse for lungeemboli”.

Jørn Dalsgaard Nielsen har holdt foredrag for Bayer, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb, Leo Pharma og Pfizer og har deltaget i kongresser betalt af Bayer, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb og Leo Pharma.