Skip to main content

Hydrocortison til patienter med svær pneumoni på intensivafdelingen

Patienter med svær samfundserhvervet pneumoni, som har behov for intensiv terapi, har bedre overlevelse, hvis de behandles med hydrocortison oven i vanlig standardbehandling.

Illustration: Colourbox
Illustration: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk 

4. maj 2023
2 min.

Nyt studie gennemført på 31 franske intensivafdelinger har undersøgt effekten af at tilføje 4-8 dages behandling med intravenøst givet hydrocortison (200 mg daglig efterfulgt af ca. fire dages aftrapning) oven i behandling med antibiotika og understøttende terapi. Næsten 800 patienter blev randomiseret til enten hydrocortison eller placebo. Det primære endepunkt, 28-dagesmortaliteten, var signifikant lavere i hydrocortisongruppen (6,2% versus 11,9%), og sekundære endepunkter herunder, behov for intubation og inotropi, forekom også med signifikant lavere hyppighed i den aktive behandlingsarm. Patienter, som fik hydrocortison, havde behov for større doser insulin til at kontrollere blodsukkeret, men der var samme hyppighed af gastrointestinal blødning og hospitalserhvervede infektioner i begge grupper.

Professor, afdelingslæge Asger Granfeldt, Intensiv, Aarhus Universitetshospital, kommenterer: »Kort tid før publikationen af denne artikel blev et systematisk review af effekten af hydrocortison til pneumoni publiceret. Reviewet viste ingen effekt på mortalitet, men et lavere antal patienter, som udviklede behov for intubation. En opdateret metaanalyse offentliggjort på sociale medier dagen efter publicering af denne artikel viste nu en signifikant effekt på mortaliteten. Baseret på resultaterne og den opdaterede metaanalyse skal det stærkt overvejes, om ikke hydrocortison skal være standardbehandling til patienter indlagt på intensivafdeling med samfundserhvervet pneumoni, specielt også i lyset af hyperglykæmi, som den eneste væsentlige bivirkning. Studiets design afføder dog to praktiske problemstillinger. Hydrocortison blev administreret som en kontinuerlig infusion, modsat bolusadministration, som anvendes på de fleste danske intensivafdelinger. Derudover blev varigheden af hydrocortisonbehandlingen bestemt efter dag fire baseret på, om patientens tilstand var forbedret. Dette kan være svært at implementere i klinisk praksis. Det skal bemærkes, at cirka 40% af patienterne modtog high-flow iltterapi ved inklusion, hvilket efter COVID-19-pandemien ikke længere er en behandling forbeholdt intensivafdelinger. Det skal derfor også overvejes, om patienter indlagt med samfundserhvervet pneumoni med high-flow iltterapi på andre afdelinger skal behandles med hydrocortison«.  

Interessekonflikter AG har modtaget personlig betaling som medlem af Data and Safety Monitorering Board for Noorik Biopharmaceuticals og projektstøtte som konsulent for NMD Pharma.