Skip to main content

Hypertension og præeklampsi i graviditeter efter assisteret befrugtning med oplægning af friske eller nedfrosne embryoner

Nyt nordisk studie med søskendedesign viser en højere risiko for hypertension og præeklamsi efter behandling med optøede embryoner sammenlignet med naturlig konception.
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

1. sep. 2022
2 min.

Oplægning af nedfrosne og optøede embryoner udgør en stadigt større andel af fertilitetsbehandlinger, da »single embryo transfer-strategien« og bedre frysemetoder har faciliteret nedfrysning af overskydende embryoner. Oplægning af nedfrosne æg øger risikoen for hypertension og præeklampsi i graviditeten, men det er uvist, om dette skyldes risikofaktorer hos mor og far, eller om det er relateret til selve nedfrysningsbehandlingen. I dette studie med 18.037 singletongraviditeter fra en nordisk database fandt man en dobbelt så stor risiko for hypertensiv sygdom i graviditeter efter oplægning af nedfrosne æg som i søskendegraviditeter med naturlig konception. Dette tyder på, at hypertensiv sygdom er relateret til selve behandlingen med nedfrosne æg og ikke til genetiske eller miljømæssige forhold hos forældrene. Der sås ingen sammenhæng med frisk embryon-transferering. Ved sammenligninger af to graviditeter med den samme mor kan man fastholde faktorer som genetik, livsstil og socioøkonomisk status og dermed undersøge betydningen af én konceptionsmetode over for en anden.

Overlæge Birgit Alsbjerg, Fertilitetsklinikken Skive Regionshospital, kommenterer:

»Dette nye store registerstudie viser samstemmende med tidligere studier en højere risiko for hypertension og præeklamsi efter behandling med optøede embryoner sammenlignet med naturlig konception. Studiet finder, at den absolutte risiko for hypertensiv sygdom er 7% versus 4% og for præeklamsi 5% versus 3%. Så risikoen er signifikant forøget, men fortsat lav, og behandling med optøede embryoner har andre fordele, f.eks. at risikoen for ovariel hyperstimulationssyndrom er nul, og nedfrysning af overskydende embryoner til senere oplægning er med til at nedbringe andelen af tvillingegraviditeter. Andre studier har vist, at risikoen for hypertensiv sygdom og præeklamsi afhænger af, om tilbagelægningen af det optøede embryo gøres i en cyklus med eller uden et corpus luteum. Dette har ført til , at flere optøede embryoner nu tilbagelægges i naturlig cyklus, hvis kvinden har en regelmæssig cyklus. I Danmark fødes ca. 10 % af alle børn efter fertilitetsbehandling, og det er vigtigt med yderligere forskning på området og fokus på den lave, men alligevel øgede risiko for graviditetskomplikationer efter fertilitetsbehandling«.

Petersen SH, Westvik-Johari K, Spangmoseet AL al. Risk of hypertensive disorders in pregnancy after fresh and frozen embryo transfer in assisted reproduction: a population-based cohort study with within sibship analysis. Hum Reprod. 2022;37,Suppl._1.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen