Content area

|
|

Hyperterm intraperitoneal kemoterapi til ovariecancer

Tillæg af hyperterm intraperitoneal kemoterapi til neoadjuverende kemoterapi og operation forbedrede prognosen ved avanceret ovariecancer.

Forfatter(e)
Redigeret af Peter lange, plange@dadlnet.dk

Behandling af ovariecancer består typisk af cytoreducerende kirurgi og systemisk kemoterapi. Det seneste skud på stammen er hyperterm intraperitoneal kemoterapi (HIPEC), hvor man under operationen indgiver opvarmet kemoterapeutikum. I et nyt studie undersøgte man effekten af HIPEC med cisplatin oven i neoadjuverende systemisk kemoterapi og cytoreduktiv kirurgi blandt 245 kvinder med stadie III-ovariecancer. Forfatterne fandt nedsat risiko for recidiv og død i gruppen af kvinder, som fik HIPEC: Efter 4,7 års opfølgning var 62% af patienterne døde i gruppen uden HIPEC, mens 50% var døde i gruppen med HIPEC.

Professor Karina Dahl Steffensen, Vejle Sygehus, kommenterer: »Resultaterne fra denne randomiserede undersøgelse er den mest overbevisende dokumentation af effekten af en enkelt administration af HIPEC. Selv om resultaterne er opmuntrende, er det fortsat et spørgsmål, hvordan man bedst kan anvende denne teknik til rutinemæssig behandling. Forfatterne beskriver en nogenlunde ens bivirkningsprofil, hvilket kan undre, da intraperitoneal cisplatin i tidligere forsøg har været behæftet med en væsentlig toksicitet. Den gennemsnitlige progressionsfri overlevelse, som var det primære endepunkt for forsøget, blev forlænget med 3,5 måneder i HIPEC-gruppen, hvorimod studiet viste en forlængelse af den mediane overlevelse på næsten et år. Det har aldrig tidligere været observeret, at en forskel i den mediane overlevelse var så meget længere end den progressionsfri overlevelse, og man kan overveje, om denne forskel kan tilskrives andre forhold, som f.eks. effekt af efterfølgende onkologisk behandling. Fra et hospitalsperspektiv skal man holde sig for øje, at den gennemsnitlige varighed af den operative procedure blandt patienter i HIPEC-gruppen var 338 min og 192 min for kirurgi alene-gruppen. Herudover fik 72% af patienterne i HIPEC-gruppen anlagt en stomi, hvilket kun 43% af patienterne i kirurgi alene-armen fik (p = 0,04). Forsøget efterlader en række uafklarede spørgsmål, bl.a. om, hvorvidt resultaterne afspejler en dosiseffekt af den ekstra behandling med cisplatin, som HIPEC-patienterne fik, om de gavnlige virkninger kan være et resultat af anvendelsen af den intraperitoneale indgivelsesvej, og om hypertermi er nødvendig for effekten, da andre forsøg med intraperitoneal kemoterapi har vist lignende effekt uden opvarmning. Selv om disse resultater er et meget vigtigt første skridt, er der brug for flere bekræftende kliniske undersøgelser, før HIPEC kan blive en ny og sikker behandlingsstrategi«.

van Driel WJ, Knoole SN, Sikorska K et al. Hyperthermic intraperitoeneal chemotherapy in ovarian cancer. N Engl J Med 2018;378:230-40.

Interessekonflikter: KDS er medlem af study steering committe for Abbvie. Har holdt foredrag for Astra-Zeneca. Har deltaget i kongresser betalt af Roche.

Blad nummer: 

Right side

af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer