Skip to main content

Identification of factors important for accelerated repopulation in squamous cell carcinomas of the head and neck

Læge Jesper Grau Eriksen: Forf.s adresse: Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi, DK-8000 Århus Sygehus. E-mail: jesper@oncology.dk Forsvaret fandt sted fredag den 3. september 2004. Bedømmere: Maria E. Christensen, Thomas Horn og Cai Grau . Vejledere: Jens Overgaard og Torben Steiniche .

1. nov. 2005
2 min.

Ph.d.-afhandlingen er udarbejdet under min ansættelse på Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi, Århus Sygehus, og består af fire originalartikler og en oversigt.

Målet med strålebehandling er at tilintetgøre kræftceller, der har bevaret evnen til at dele sig. Nogle karcinomer kan accelerere denne celledeling under strålebehandling - betinget af den skade, som ioniserende stråling forårsager. Jo længere behandlingstid, jo længere tid har kræftcellerne til at dele sig i og jo sværere bliver det at opnå tumorkontrol. Hvis behandlingstiden nedsættes, øges tumorkontrollen. Denne effekt er primært set i højt til moderat differentierede karcinomer og prisen er øget akut morbiditet. Formålet med afhandlingen var at identificere tumorer der evner accelereret vækst. Potentielle markører var EGFr, E-cadherin samt integrinerne β1, β4 og β6. Kun EGFr og E-cadherin var relateret til højt til moderat differentierede karcinomer, og deres indflydelse blev undersøgt nærmere. Betydningen af EGFr var ikke entydig: Ved lang behandlingstid så man nedsat lokalkontrol i tumorer med høj EGFr, mens det modsatte var tilfældet ved kort behandlingstid. Kombinerede man tumorer med høj EGFr og høj til moderat differentiering og sammenlignede med lav EGFr og/eller lav differentiering, blev denne forskel tydeligere. I en større serie på 803 patienter blev ovenstående resultater bekræftet. Dette indikerede, at andre faktorer var nødvendige for at identificere tumorer med gavn af kort behandlingstid, og tumorer med høj EGFr og lav E-cadherin opnåede i højere grad lokal kontrol ved reduktion i behandlingstiden sammenlignet med andre kombinationer af de to markører. En nøjere karakteristik, nødvendig for at udvælge tumorer der evner accelereret cellevækst, pågår.