Skip to main content

Identifikation af gener for bipolar affektiv sindslidelse og skizofreni på kromosom 22

Stud.med. Jacob Eg Severinsen: Forf.s adresse: Institut for Human Genetik, Bartholin Bygningen, Wilhelm Meyers Allé, Bygning 240, Universitetsparken, DK-8000 Århus C. E-mail: jsev@humgen.au.dk Forsvaret fandt sted den 25. august 2006. Bedømmere: Niels Gregersen, Flemming Pociot og Thomas Werge. Vejleder: Professor Anders Børglum, Ole Mors og cand.scient. Thomas Corydon.

16. okt. 2006
2 min.

Denne ph.d.-afhandling er udarbejdet på Institut for Human Genetik ved det Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Aarhus Universitet.

Koblings- og associationsanalyser peger på, at der er lokaliseret et eller flere fælles sygdomsgener for skizofreni (SZ) og bipolar affektiv sindslidelse (BP) på kromosom 22. Formålet med projektet var at identificere og karakterisere sygdomsgener i to tidligere beskrevne risikoregioner på 22q13, primært vha. associationsanalyse af udvalgte positionelle kandidatgener i en række case-control-materialer samt vha. ekspressionsanalyser og bioinformatiske analyser af et antal sygdomsassocierede gener og genvarianter.

71 polymorfier lokaliseret i 18 gener blev undersøgt i i alt 1.751 individer, og vi fandt højsignifikant association med såvel BP som SZ for både enkeltmarkører og haplotyper. De mest signifikante fund pegede på de to gener BRD1 og GPR24 . Derudover tyder vores resultater på, at der muligvis er placeret endnu et risikogen i nærheden af generne EP300, PIPPIN, NHP2L1 og SERHL, der ligger distalt for GPR24 på kromosom 22.

Bioinformatiske analyser viste en sandsynlig betydning af flere sygdomsassocierede genvarianter på genekspressionen. Ekspressionsanalyser af BRD1 mRNA viste en udbredt cerebral ekspression, og kvantitative mRNA-analyser i føtal grisehjerne viste en tids- og vævsspecifik ekspressionsprofil med højeste ekspression i de tidlige embryonale stadier.

Resultaterne præsenteret i denne afhandling foreslår GPR24 og BRD1 som nye risikogener for SZ og BP og peger på, at BRD1 sandsynligvis spiller en central rolle i den neuronale udvikling.