Skip to main content

Ikke alle bør opereres for ventralhernie

Evidensgraderede anbefalinger på basis af en Delphi process og et systematisk review med fokus på, hvilke patienter der ikke bør opereres, og hvilke patienter der bør opereres for ventralhernie.

Ismail Gögenur, ig@dadlnet.dk

16. jan. 2017
2 min.

Forekomst af ventralhernie er en af de hyppigste kirurgiske lidelser, der findes. Selv om der publiceres meget på dette område, er studierne desværre oftest af en lav evidensgrad med kun få større randomiserede studier. Meget vigtige forhold såsom langtidskomplikationer efter anvendelse af mèche ved ventralherniekirurgi er først afklaret for nylig i en større dansk opgørelse. Der eksisterer endvidere en stor variation i den kliniske praksis med ikkestandardiseret tilgang til, hvem der bør opereres, om de bør have indsat en mèche, hvor denne skal placeres i bugvæggen, samt hvordan operationen skal udføres. I denne artikel af Liang og medarbejdere satte man sig for at lave en systematisk gennemgang af den eksisterende litteratur på området involverende en Delphi process med sigte mod at komme med evidensgraderede anbefalinger på området. Man fandt grad A-evidens for, at der er en høj risiko for komplikationer i relation til hernieoperationen hos obese og rygere. Elektiv herniekirurgi kunne ikke anbefales til aktive rygere (grad A-evidens). Mèche-forstærkning kunne anbefales til alle patienter med bugvægsdefekter på ≥ 2 cm (grad A-evidens). Man fandt grad B-evidens for, at der er øget risiko for komplikationer hos patienter med en HBA1c-koncentration på ≥ 6,5%, og at man ikke bør anbefale elektiv herniekirurgi hos patienter med en HBA1c-koncentration på ≥ 8%. Ingen konsensus kunne opnås vedrørende, hvilken mèche-type der bør anvendes, og hvordan man bør behandle komplekse patienter med ventralhernie.

Overlæge, dr.med. Frederik Helgstrand vurderer: »Artiklen er velskrevet, og selv om konklusionerne er baseret på en amerikansk ekspertgruppe, stemmer de generelt godt overens med behandlingen i Danmark. Afsnittet om modificerbare risikofaktorer som rygestop, vægttab og optimering af diabetesbehandling før operation er væsentlig og noget, vi skal have mere fokus på i Danmark. Desværre har forfatterne ikke valgt at skelne mellem incisionalhernier og primære hernier (umbilikal, linea alba og Spigelli). De skelner heller ikke mellem herniestørrelser, som er en væsentlig risikofaktor. Således savnes evidens for, om konklusionerne gælder alle typer ventralhernier eller kun nogle typer. F.eks. hvad er effekten af rygestop hos patienter der skal have foretaget en mindre umbilikal herniotomi?«.

Liang MK, Holihan JL, Itani K et al. Ventral hernia management: expert consensus guided by systematic review. Ann Surg 2017;265:80-9.

Interessekonflikter: ingen