Skip to main content

Imaging brain serotonin 2A receptors

Læge Steven R. Haugbøl: Forf.s adresse: Neurobiologisk Forskningsenhed, 9201, Neurocentret, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, DK-2100 København Ø. E-mail: steven.haugbol@dadlnet.dk Forsvaret fandt sted den 2. februar 2007. Bedømmere: Kirsten Müller-Vahl, Tyskland, professor Juha Rinne, Finland, og lektor Erling Mellerup. Vejledere: Gitte Moos Knudsen og Lis Hasholt.

2. feb. 2007
2 min.

Ph.d.-afhandlingen omhandler undersøgelser af serotonin 2A-receptoren i hjernen hos det levende menneske. Undersøgelserne er udført på Neurobiologisk Forskningsenhed, Righospitalet. Det serotonerge neurotransmittersystem er involveret ved en række neurologiske og psykiatriske sygdomme, herunder depression, skizofreni, angst, obsessiv-kompulsiv sygdom og Tourette's syndrom.

Serotoninsystemet er også involveret ved træk i den menneskelige adfærd som impulsivitet, aggressivitet, søvn og appetit. Afhandlingen omfatter en metodemæssig evaluering af reproducerbarheden af bolus-infusions-metoden med positronemissionstomografi (PET)-liganden 18 F-altanserin. Derudover inddrages PET-data fra 84 raske personer til at estimere den nødvendige stikprøvestørrelse i lignende PET-studier. I anden del af afhandlingen undersøges eventuelle associationer mellem hjernens serotonin 2A-receptor-binding og tre hyppigt forekommende polymorfier i serotonin 2A receptoren, og to ligeledes hyppigt forekommende polymorfier i serotonintransporteren med henblik på eventuelt at forklare den observerede variabilitet mellem personer.

I afhandlingens sidste del beskrives en undersøgelse af hjernens serotonin 2A-receptorbinding hos patienter med Tourettes syndrom og hos raske forsøgspersoner. Sammenfattende vises det, at bolus-infusions-metoden med 18 F-altanserin-PET er meget reproducerbar, særlig i større regioner med høj koncentration af serotonin 2A-receptorer. Det påvises endvidere, at metoden er tilstrækkelig sensitiv til at påvise selv mindre forskelle mellem to grupper, særlig i hjerneregioner med høj receptorkoncentration, og når der korrigeres for eventuelle forskelle i hjerneatrofi og variable som alder, neuroticisme og genetiske polymorfier. Endvidere viser undersøgelserne, at to funktionelle variable tandem repeats i serotonintransporteren er forbundet med forskelle i serotonin 2A-receptor-bindingen, hvorimod polymorfier i serotonin 2A-receptor-genet overraskende ikke har nogen effekt. Endelig viser afhandlingen, at serotonin 2A-binding er øget hos patienter med Tourettes syndrom i forhold til raske kontrolpersoner. Sidstnævnte fund giver anledning til overvejelser om receptorens funktionelle betydning i relation til symptomerne, om end der ikke kan påvises en association mellem sværheden af tics og serotonin 2A-bindingen.