Skip to main content

Immunterapi til fremskreden nyrecancer

Kombinationsimmunterapi med nivolumab sammen med ipilimumab fører til bedre resultater end behandling med tyrosinasehæmmeren sunitinib.

Redigeret af Peter lange, plange@dadlnet.dk

7. maj 2018
2 min

Ca. 300 danskere dør hvert år af metastaserende nyrekræft. Inden for de sidste ti år er tilkommet nye behandlinger, som påvirker tumorangiogenesen, med tyrosinkinasehæmmere og mTOR-hæmmere, og disse lægemidler har afløst interleukin-2-baseret immunterapi. I et nyt forsøg, som omfatter over 1.000 patienter med avanceret nyrekræft, sammenlignes effekten af tyrosinkinasehæmmeren sunitinib med effekt af checkpointimmunterapi, som omfatter to antineoplastiske antistoffer rettet mod antigener på tumorceller og immunceller: nivolumab (anti-PD-1) og ipilimumab (anti-CTLA-4). Hos 847 patienter med intermediær og dårlig prognose viste studiet bedre responsrate og overlevelse på behandlingen med de to immunterapeutika: responsrate på 42% versus 27%, heraf komplet remission på 9% versus 1%, samt 18-måneders overlevelsesrate på 75% versus 60%. Progressionsfri overlevelse (PFS) havde en median på 11,6 måneder versus 8,4 måneder og var forlænget, men opfyldte ikke præspecificerede kriterier for signifikans. Immunterapi var ledsaget af færre alvorlige bivirkninger og bedre livskvalitet. Hos 249 patienter med favorabel prognosegruppe viste studiet bedre responsrate og bedre PFS hos patienter behandlet med sunitinib.

Overlæge Frede Donskov, Aarhus Universitetshospital, kommenterer: "Studiets resultater er opmuntrende. Dette er det første randomiserede studie hos ubehandlede patienter med metastaserende nyrekræft, hvor der ses signifikant forbedring i både overlevelse og responsrate. Komplet responsrate på 9% er højere end ved interleukin-2 eller nogen anden behandling ved metastaserende nyrekræft. Spørgsmålet er, om varig helbredelse af metastatisk sygdom er mulig. Studiet havde 25-måneders opfølgning, så yderligere opfølgning må afventes. Studiets resultater medfører endvidere, at patientens prognosegruppeallokering får betydning for behandlingsvalg. Det forventes, at nivolumab/ipilimumab i løbet af året bliver godkendt til national ibrugtagning. Alle tre danske centre deltog i studiet. Vi har således nogen erfaring i håndtering af behandling og bivirkninger, herunder de specielle autoimmune bivirkninger. Dog mangler vi systematisk viden om opfølgning og senfølger”.

Motzer RJ, Tannir DF, McDermott O et al. Nivolumab plus Ipilimumab versus sunitinib in advanced renal-cell carcinoma. N Engl J Med 2018;378:1277-90.

Interessekonflikter: FD har deltaget i kongresser betalt af Bristol-Myers Squibb.