Content area

|
|

Impact factor og pseudotidsskrifter

Forfatter(e)
Anja Pinborg Ugeskr Læger 2017;179:V69634

Ugeskrift for Læger er som bekendt medlem af ICMJE [1] sammen med 15 andre medicinske tidsskrifter fra hele verden, blandt andet The New England Journal of Medicine, The Lancet, BMJ og JAMA m.fl., som årligt mødes for at diskutere de bedste publikationsstandarder. I november var Ugeskrift for Læger vært i Domus Medica, hvor hovedemnerne var datadeling, prædatoriske tidsskrifter og impact factor (IF) [2]. ICMJE-mødets primære formål var at opdatere anbefalingerne for god medicinsk publikationspraksis [3]. Med ICMJE’s nye datadelingsrekommandationer skal alle kliniske studier, som publiceres i ICMJE-tidsskrifter fra den 1. juli 2018 have et datadelings-statement, og fra den 1. januar 2019 skal alle studier inkludere en datadelingsplan i deres forsøgsregistrering. Datadeling skal sikre transparens i den kliniske forskning og maksimal udnyttelse af data til gavn for den medicinske udvikling og dermed patienterne. Ansvaret for datadelings-statement og -plan ligger hos de forsøgsansvarlige.

Som omtalt i Ugeskrift for Læger [4] udgør prædatoriske tidsskrifter et stadig stigende problem, som er skudt op i kølvandet på open access-tidsskrifter. Visionen med open access er, som med datadeling, at udbrede medicinsk viden mest muligt. De lødige open access-tidsskrifter har på linje med andre medicinske tidskrifter en videnskabelig redaktion og en uafhængig bedømmelsesproces, som skal sikre videnskabelig kvalitet i de publicerede studier. Open access-tidsskrifter har ofte en lidt hurtigere publikationstid end de øvrige tidsskrifter og opkræver gebyr, da de ikke har abonnenter. Prædatoriske tidsskrifter har derimod ingen videnskabelig peer review-proces, men slår sig op på hurtig open access-publikation. Desværre kan artiklen være online, allerede inden forfatterne har betalt gebyret, og konsekvensen er, at forfatterne, når det går op for dem, at der ikke er tale om et lødigt tidsskrift, ikke kan få publiceret deres artikel i andre tidsskrifter, som er lødige. Ingen havde helt forudset denne nye pseudovidenskabelige industri, men på ICMJE’s hjemmeside findes der link til World Association of Medical Editors (WAME), hvor der er forslag til, hvordan man undersøger, om et tidsskrift lever op til god medicinsk publikationspraksis. Pseudotidsskrifter er stadig mere velsmurte pengemaskiner, som bl.a. benytter sig af navne, som til umiskendelighed ligner navnene på de tidsskrifter, vi kender, så vis rettidig omhu, inden du vælger et tidsskrift at indsende din artikel til!

Vi havde en intens debat om tidsskrifternes fokus på deres (IF). Flere af de store tidsskrifter er steget markant i IF ved at være særligt kreative i den måde, de udregner IF på, bl.a. ved at reducere mængden af artikler i nævneren og inkludere mere eller mindre videnskabelige ledere i tælleren. WAME har foreslået en ny måde at vurdere tidsskrifternes tyngde på [5].

I september var vores videnskabelige redaktion i Oslo til det årlige møde med de fire andre nordiske lægetidsskrifter. Vi diskuterede muligheden for at lave et fælles nordisk open access-tidsskrift for originalartikler og systematiske review på engelsk. Ideen med et fælles nordisk, engelsksproget tidsskrift er at opnå større gennemslagskraft og tiltrække bedre artikler end det, de enkelte tidsskrifter hver især kan. Dette er i skrivende stund kun i idéfasen.

Fra den 1. marts 2018 vil vi ikke længere publicere doktordisputatser og ph.d.-afhandlinger i Danish Medical Journal, da mange af afhandlingerne allerede er publiceret på andre platforme og dermed bliver dobbeltpubliceret. I Ugeskrift for Læger vil man stadig kunne annoncere sit forsvar og også få mulighed for at præsentere sin afhandling i et kort resumé. Som mange måske allerede har bemærket, har vi udvidet den videnskabelige journalistik, så vi opnår større sammenhæng mellem den videnskabelige og den journalistiske del af Ugeskriftet. Som et lille opråb efterlyser vi flere input til »Ugens billede«, som har stor læserinteresse.

På redaktionens vegne skal lyde en meget stor tak til de mere end 1.000 forskellige bedømmere, som har hjulpet os gennem de seneste tre år. Uden vores bedømmere kunne vi ikke opretholde vores høje videnskabelige standard.

Glædelig jul

Korrespondance:
Anja Pinborg, Ugeskrift for Læger. E-mail: anja.bisgaard.pinborg@regionh.dk

Interessekonflikt: ingen. Se http://ugeskriftet.dk/videnskabelig-redaktion

Blad nummer: 
Sidetal: 
2203

LITTERATUR

  1. International Committee of Medical Journal Editors (tidligere Vancouver Gruppen). http://www.icmje.org/about-icmje/ (4. dec 2017).

  2. Taichmann DB, Backus J, Baethge C et al. Deling af kliniske data: et forslag fra the International Committee of Medical Journal Editors. Ugeskr Læger 2016;178:V68040.

  3. Recommendation for conduct, reporting, editing, and publication of scholarly work in medical journals. www.icmje.org (4. dec 2017).

  4. Josiassen M, Bonde C. Prædatorisk publicering er en trussel mod kvaliteten af medicinsk litteratur. Ugeskr Læger 2017;179:V05170351

  5. San Francisco Declaration of Research Assessment. http://www.ascb.org/dora/ (1. dec 2017).

Right side

af Thorkild I.A. Sørensen | 09/12
1 Kommentar
af Morten Ellemose Gulev | 06/12
1 Kommentar
af Jon Erik Fraes Diernæs | 05/12
1 Kommentar
af Jon Erik Fraes Diernæs | 05/12
10 kommentarer
af Sven Refslund Poulsen | 05/12
2 kommentarer
af Kim Varming | 05/12
1 Kommentar