Content area

|
|

Individuelle faktorer af betydning for sværhedsgraden af alkoholrelateret leversygdom

Insulinresistens og genetisk prædisposition spiller en vigtig rolle for udvikling af hepatisk inflammation og progression til levercirrose.
Illustration: Colourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

På populationsniveau er der en stærk positiv association mellem dagligt forbrug af alkohol og udvikling af leverfibrose og cirrose, men på individniveau er risikoen for at udvikle alkoholrelateret leversygdom stærkt varierende. I et nyt dansk studie har man søgt at relatere tilstedeværelse og sværhedsgrad af leversygdom til en række metaboliske og genetiske faktorer hos 325 patienter, som havde haft eksessiv alkoholindtagelse igennem mindst ét år og ikke var kendt med kronisk leversygdom eller havde oplagt tegn på cirrose ved UL-skanning af leveren. Forfatterne rapporterer, at en række metaboliske og genetiske faktorer var signifikant relateret til sværhedsgraden af inflammation i leverparenkymet og leverfibrose. Tilstedeværelse af insulinresistens var den stærkeste prædiktor for leverfibrose, mens forhøjet niveau af triglycerider var en signifikant prædiktor for leversteatose.

Professor Flemming Bendtsen, Københavns Universitet, og Gastroenheden, Hvidovre Hospital, kommenterer: »Gennem årtier har man opdelt kronisk leversygdom i alkoholisk og nonalkoholisk. Den nonalkoholiske, som er tæt forbundet til det metaboliske syndrom med hypertension, dyslipidæmi, diabetes mellitus og overvægt ses nu med øget hyppighed i Danmark. Populationsbaserede studier har vist, at flere metaboliske faktorer synes at have indflydelse på risikoen for udvikling af cirrose ved alkoholoverforbrug, og der er stigende evidens for, at overvægt og insulinresistens er associeret hertil. Imidlertid er hovedparten af studierne retrospektive tværsnitsstudier med inklusion af patienter med fuldt udviklet cirrose. Forfatterne har med deres studie undersøgt de metaboliske og genetiske faktorers betydning for udvikling af tidlig alkoholassocieret leversygdom ved at foretage leverbiopsi hos en stor gruppe patienter, der var under behandling for langvarigt alkoholoverforbrug og var uden kendt cirrose, og derpå analyseret for ovenstående sammenhænge. Ud over insulinresistens var tilstedeværelse af PNPLA3-genet, som ved nonalkoholisk leversygdom, forbundet med øget risiko for fibrosedannelse i leveren. Dette studie viser med al tydelighed, at det ikke kun er alkohol, der ved alkoholoverforbrug bidrager til udvikling af kronisk leversygdom«.

Israelsen M, Juel HB, Detlefsen S et al. Metabolic and Genetic Risk Factors Are the Strongest Predictors of Severity of Alcohol-Related Liver Fibrosis. Clin Gastroenterol Hepatol (online 4. dec 2020).

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Morten Ellemose Gulev | 06/12
1 Kommentar
af Jon Erik Fraes Diernæs | 05/12
1 Kommentar
af Jon Erik Fraes Diernæs | 05/12
10 kommentarer
af Sven Refslund Poulsen | 05/12
2 kommentarer
af Kim Varming | 05/12
1 Kommentar
af Erik Holk | 03/12
2 kommentarer
af Karen Flink Konstantin-Hansen | 02/12
1 Kommentar
af Bolette Gerd Friderichsen | 29/11
4 kommentarer