Skip to main content

Indlæggelseskrævende COVID-19 hos ældre patienter

Patienter, som er 80 år eller ældre, har ofte ud over klassiske respiratoriske symptomer uspecifikke symptomer som konfusion, usikkerhed ved gang og historie med fald forud for indlæggelsen.

Illustration: Colourbox
Illustration: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

18. apr. 2021
02 min

COVID-19 har ført til mange hospitalsindlæggelser af ældre borgere. En ny dansk artikel beskriver præsentationen og prognosen i denne aldersgruppe på baggrund af indlæggelser på tre større afdelinger på hospitalerne i Herlev-Gentofte, Odense og Viborg i løbet af den første bølge af coronapandemien i perioden 1. marts 2020 til 1. juni 2020. Forfatterne gennemgår kliniske karakteristika og overlevelsen hos 102 patienter med en gennemsnitsalder på 85 år. De konkluderer, at ud over de karakteristiske COVID-19-symptomer som feber (til stede hos 74%), hoste (62%) og åndenød (54%) havde 29% af patienterne konfusion, 13% problemer med at gå, og 8% var faldet forud for indlæggelsen. Mortaliteten var særlig høj blandt dem med konfusion, i gruppen, som var faldet i hjemmet, og hos dem, som blev indlagt fra et plejehjem.

Ledende overlæge Eckart Pressel, Geriatrisk og Palliativ Afdeling, Bispebjerg Hospital, kommenterer: »Studiet viser vigtigheden af at have fokus på ældre, multimorbide patienter, der præsenterer sig med atypiske symptomer i det akutte setup – det gælder for såvel COVID- som non-COVID-patienter. Sammenhængen mellem symptomer, der er relateret til patienternes skrøbelighed/frailty og mortaliteten, understreger samtidig, at der er behov for at optimere og udvikle vores screenings- og triageprocesser, således at forløbene optimeres og tilpasses patienternes behov hurtigst muligt – også på tværs af sektorgrænserne hvis nødvendigt«.

Karlsson LK, Jakobsen LH, Hollensberg L et al. Clinical presentation and mortality in hospitalized patients aged 80+ years with COVID-19–A retrospective cohort study. Arch Gerontol Geriatr 2021;94:104335.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen