Skip to main content

Indsættelse af mesh ved den primære operation reducerer risikoen for parastomalt brok

Indsættelse af net - også kaldet mesh - reducerer risikoen for parastomalt brok. Foto: Colourbox
Indsættelse af net - også kaldet mesh - reducerer risikoen for parastomalt brok. Foto: Colourbox

Ismail Gögenur, ig@dadlnet.dk

16. aug. 2016
2 min.

Et studie fra Holland, hvor der var inkluderet 14 centre, viser, at placering af en letvægtspolypropylen-mesh ved den primære operation hos patienter, der skulle have anlagt en permanent kolostomi, medførte et signifikant fald i incidensen af parastomalt hernie et år efter operationen.

Parastomalt hernie forekommer særdeles hyppigt efter operationer, som medfører en permanent kolostomi. Op til 50% af patienterne får et parastomalt hernie, og dette kan medføre nedsat livskvalitet, smerter, kosmetiske gener og hyppige lækageproblematikker. En undergruppe af patienter, der har parastomalt hernie, får foretaget akut kirurgi, hvilket medfører en høj mortalitet ved operationen.

I dette randomiserede, kliniske studie, som blev foretaget på 14 centre i Holland, randomiserede man patienter, der skulle have anlagt permanent kolostomi, til enten at få en mesh placeret ved stomien eller til standardbehandling, der ikke medfører mesh-anlæggelse. Der blev anvendt en letvægtspolypropylen-mesh, der blev placeret under rectusmuskulaturen over den dybe fascie.

Der var henholdsvis 67 og 66 patienter i intention to treat-populationen, der fik mesh vs. standardkirurgi. Patienterne blev fulgt i minimum et år efter operationen.

Studiet viste, at patienter der fik indlagt en mesh ved den primære operation, havde en nedsat risiko for parastomalt hernie (3 ud af 67 patienter vs. 16 ud af 66 patienter). Der var ikke statistisk signifikant forskel på de to grupper, hvad angik komplikationsrater. Der blev ikke fundet forskel i quality of life, smerter eller sundhedsrelaterede udgifter.

Professor Thue Bisgaard fra Hvidovre Hospital vurderer: Det hollandske, yderst velgennemførte randomiserede studie er det sidste i rækken af undersøgelser, der tydeligt viser reduktion af stomihernier ved brug af profylaktisk mesh i forbindelse med anlæggelse af permanent kolostomi. Tilbage står en endelig afklaring af, hvor mesh’en skal ligge (intraabdominalt, retromuskulært eller anteromuskulært (onlay)). Det er derfor på tide at anbefale, at elektive permanente stomier anlægges med profylaktisk mesh. Samtidig bør kvaliteten overvåges i Danish Colorectal Cancer Group-regi ved fremtidig rutinemæssig registrering ± stomi (og placering). En kobling til Dansk Herniedatabase og Landspatientregistreret mv. vil give Danmark en enestående mulighed for yderligere at kunne bidrage til at bedre den kirurgiske kvalitet hos patienter med stomi.

Brandsma HT, Hansson BME, Aufenacker TJ et al. Prophylactic mesh placement during formation of an endcolostomy reduces the rate of parastomal hernia. Short-term results of the Dutch PREVENT-trial. Ann Surg 29. jul 2016 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikt ingen