Content area

|
|

Indtag af forarbejdet kød øger risikoen for hjerteinsufficiens

Foto: Colourbox
Forfatter(e)
Redigeret af Siri Vinther, sirivinther@dadlnet.dk

Indtag af kød øger risikoen for en række kardiovaskulære sygdomme, men hvorvidt dette også gælder for hjerteinsufficiens er kun sparsomt belyst. Formålet med dette prospektive kohortestudie var at undersøge sammenhængen mellem indtag af henholdsvis uforarbejdet og forarbejdet kød og udviklingen af hjerteinsufficiens.

Kohorten bestod af svenske mænd mellem 45 og 79 år. Deltagerne, som ved baseline ikke måtte være diagnosticeret med hjerteinsufficiens, iskæmisk hjertesygdom eller cancer, udfyldte et 96-item stort spørgeskema vedrørende demografi, eventuelle medicinske lidelser og medicinforbrug samt livsstil, herunder kostvaner og kødindtag (sidstnævnte opdelt i uforarbejdet og forarbejdet kød). Data vedrørende tilfælde af hjerteinsufficiens og død blev indhentet via svenske centralregistre.

I alt 37.035 mænd blev fulgt i gennemsnitligt 11,8 år. Af dem blev 2.891 diagnosticeret med hjerteinsufficiens; 266 døde som følge heraf. Der var en signifikant sammenhæng mellem indtag af forarbejdet kød og risikoen for at få hjerteinsufficiens, både i aldersstandardiserede og multivariable analyser. Mænd, som spiste mere end 75 gram forarbejdet kød dagligt, havde 1,28 (95% konfidens-interval (KI): 1,10-1,48, p = 0,01) gange højere risiko for at få hjerteinsufficiens og 2,43 (95% KI: 1,52-3,88, p < 0,001) gange højere risiko for at dø som følge af hjerteinsufficiens end mænd, som spiste under 25 gram kød dagligt. Indtag af uforarbejdet kød medførte ikke en øget risiko for hjerteinsufficiens.

Professor, overlæge Kenneth Egstrup, Medicinsk Afdeling, Kardiologisk Afsnit, Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus, kommenterer: »Generel forebyggelse og behandling af iskæmisk hjertesygdom, diabetes mellitus og hypertension anbefales frem for en smal kostintervention for at undgå udvikling af hjerteinsufficiens«.

Interessekonflikter: ingen

Kaluza J, Akesson A, Wolk A. Processed and unprocessed red meat consumption and risk of heart failure: a prospective study of men. Circ Heart Fail 2014;7:552-7.

Blad nummer: 

Right side

af Konrad Melonik | 15/08
3 kommentarer
af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer